Počet stránek ve webu: 41.270

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.871.005

Komunikace s exekutorským úřadem

Odesláno: 
Otevřeno 55 x
2 odpovědi
 
Dobrý den, synovec dostal exekuční příkaz na částku 339.441,00 Kč, protože způsobil zranění cizímu člověku. Z toho Jistina byla ve výši 256.641 Kč, zbytek byly odměny exekutora, náklady právníka, DPH...). Částka byla uhrazena v plné výši ve dvou splátkách (31.8. a 1.9.2020). Za nějakou dobu (dne 24.9.2020) si synovec vyzvedl na poště další exekuční příkaz na celkem 78.069 Kč (z toho uvedeno že dlužná částka 58.322 a náklady exekutora a oprávněného 19.747 Kč). Není tam rozepsáno za CO je ta dlužná částka a proč vůbec byl další příkaz vystaven. Navíc není uvedeno datum splatnosti. Synovec neustále píše dotazy (e-maily) na exekutorský úřad a volá tam, aby se dozvěděl něco bližšího, ale žádná reakce. Na stránkách úřadu vyplnil žádost o splátkový kalendář, protože již peníze nemáme, ale opět žádná reakce, přestože tam uvádějí, že se s povinným spojí a na splátkách se domluví. Dokonce mu při telefonátu na úřadě (dne 6.10.2020) sdělil nějaký operátor, že s jeho žádostí o splátkový kalendář se nikdo nezabýval a že má splatit jednorázově aspoň půlku vymáhané částky! To tak jde? Že aniž by synovci písemně oznámili, jak může částku splácet, tak se to dozví od nějakého operátora? Nejsou to všechno zanedbatelné částky, takže bych předpokládala určité chování a spolupráci. Nevíme, jak jinak s exekutorským úřadem komunikovat, přestože máme zájem situaci řešit. Takže nevíme, do kdy má být částka uhrazena, nespolupracují v rámci žádosti o splátkový kalendář, protože jinak částku nemůžeme splatit, co se stane, když uplyne doba splatnosti (kterou ale neznáme) a my částku nezaplatíme jednorázově. Synovec má 22 let, bydlí v pronájmu, pracuje momentálně druhý měsíc jako skladník, nemá žádný majetek ani úspory a já jsem již také bez financí, protože jsem jednorázově za něj uhradila téměř 340.000 v první exekuci (původně našetřené na novou střechu mého starého domku). Jak mám přimět exekuční úřad ke komunikaci a hlavně spolupráci? Pro informaci, jedná se o Exekuční úřad Přerov, exekutor Lukáš Jícha. Naprosto žádná odezva, bez komunikace, prostě nezájem. Tzv. poslali jsme Vám příkaz a vy se neptejte a plaťte? Snad máme právo vědět, za co platíme? Potřebujeme vědět, za co je ta druhá exekuce a proč se nezabývali žádostí o splátkový kalendář a ani se neozvali. Prosím, poraďte, jsem naprosto bezradná. Děkuji.
 
Dobrý den, nejprve bych Vám doporučovala zjistit si podle spisové značky, zda se v případě nového exekučního příkazu jedná o stejné nebo jiné řízení. Značka je uvedena vpravo nahoře a je vždy pro jedno řízení jedineční. Pokud jde o jiné řízení, měl by Vašemu synovci soudní exekutor doručovat současně podklady k věci stejně jako je musel doručovat prvním případě, kde byste se měli dozvědět, oč se jedná. Ke splátkovému kalendáři uvádím, že na něj povinný obecně nemá nárok, jde o dobrou vůli soudního exekutora. Některé úřady splátkové kalendáře s povinným sjednají a nechávají ho takto splácet, jiné to nedělají a vymáhají částku jinak. Úřad soudního exekutora JUDr. Jíchy je velký a patří mezi úřady, kde jsou s domluvou problémy. Nejlépe je s ním jednat písemně. Pokud Vám na Vaše dotazy nebudou reagovat, či nedostane Váš synovec podklady k případu, podejte stížnost na dohledový orgán, kterým je Exekutorská komora ČR nebo Ministerstvo spravedlnosti ČR, které mohou zjednat nápravu.