Počet stránek ve webu: 42.859


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.073.045

Odprodej dluhu jiné společnosti

Odesláno: 
Otevřeno 312 x
3 odpovědi
 
Dobrý den, z roku 2019 mám dluh u společnosti Vista credit, ta údajně dluh prodala společnosti Maxfine s. r. o, v dokumentech, které jsem si vyžádala se nicméně nic o odkupu/odprodeji, pouze že Vista credit dluh postoupila společnosti Maxfine. Ta požaduje uhrazení dluhu, úroků z prodlení, smluvní pokutu, právního zástupce a rozhodčí řízení. Dle dostupnych zdrojů je mi známo, že inkasní agentura může požadovat pouze splacení dluhu, úroky, poplatky za upomínky a zbytek jde na náklady společnosti, která si je najala. To jsem také na mail odpověděla, že uhradím pouze dluh + úroky a to ihned. Přišla mi odpověď, že oni nejsou inkasní agentura (a co tedy jsou? ) napsali mi doslova toto: jsme firma, která se zabývá odkupem nevyřešených pohledávek našich partnerů. Vaši pohledávku jsme odkoupili od společnosti Vista Credit s. r. o. opakuji, že v zaslaných dokumentech o odkupu není ani zmínka. Můj dotaz zní, zda mají právo si účtovat právníka, rozhodčí řízení a smluvní pokutu (k původní smlouvě Vista credit již nemám přístup, profil je zablokován). Nerada bych jim platila navíc poplatky, které si tak moc rádi účtují, radši bych, aby záležitost rozhodl soud, v případě uznání nároku, bych vše ráda uhradila. Moc děkuji za odpověď : -)
 
Dobrý den, z Vašeho podání je patrné, že Váš původné věřitel zřejmě postoupil pohledávku jinému věřiteli, který vstoupil do všech jeho práv. Hradíte tedy nyní dluh (jistinu a příslušenství) úplně stejně jako byste jej hradila původnímu věřiteli. O totm jste však musela být písemně informována. Máte-li tedy pochybnosti o tom, že Vám bylo postoupení pohledávky původním věřitelem řádně sděleno, doporučuji Vám obrátit se na právníka z řad advokátů (http://www.advokatikomora.cz), aby dotčené listiny prověřil. Pokud by se spor dostal k soudnímu řízení, je třeba mít na paměti, že vznikají další náklady, například na právní zastoupení, které hradí ten, který spor prohraje. Za daných okolností bych si postavila najisto, zda na nového věřitele byla pohledávka dle zákona skutečně postoupena, zda jste se o tom dozvěděla a pokud ano, jednala bych s ním o úhradě dluhu. Na okraj podotýkám, že lze rovněž eventuálně sporovat platnost rozhodčího nálezu, tady bych Vás však skutečně odkázala na odbornou právní pomoc.