Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.572.078

Exekuce na daňový bonus 2020

Odesláno: 
Otevřeno 115 x
3 odpovědi
 
Dobrý den. Po nástupu do současného nového zaměstnání V únoru 2020 mi byl doručen exekuční příkaz na srážky ze mzdy a společně s ním další příkaz - přikázání pohledávky na ostatní penezite příjmy (které nejsou součástí čisté mzdy) včetně daňového bonusu. Daňový bonus na děti mi vždy ročně vyplacel zamestnavatel. Nyní jsem podávala DPFO za rok 2019 sama na FÚ, jelikož jsem měnila zaměstnání (pracovní poměr v minulém zaměstnání mi skončil v listopadu roku 2019. Prosinec 2019 a Leden 2020 jsem byla na ÚP.) daňové přiznání mám zpracované od účetní firmy kde jsem v roce 2019 pracovala. Má otázka zní, může mi být daňový bonus exekucne zabaven, vztahuje-li se vratná částka za období, kdy tyto příjmy nepodlehali exekučnímu prikazuLze tyto příjmy postihnout zpětně? A ještě prosím o upřesnění, dle novely zákona, platné od dubna 2020, daňový bonus nepodléhá exekučním srazkam, jenže zákon platí od dubna a mě přišel exekuční příkaz v únoru, V tomto případě nevím, je v tuto chvíli oprávněné daňový bonus exekucne zabavit? Popř pokud se tak stane, měl by soud na zaklade podání odporu tento příkaz zrušit? Děkuji.
 
Dobrý den, uvážíme-li, že soudní exekutor v exekučním řízení vymáhá pohledávku oprávněného z veškerého (i budoucího) majetku povinného, je-li to třeba, není rozhodné, zda jste měla nárok na vrácení daňového bonusu před vydáním exekučního příkazu nebo po něm. Okamžikem nabytí majtku jej exekutor postihne exkeučním příkazem (dozví-li se o tom). V tomto ohledu mám tedy spíše za to, že byl tento dotčený příjem postižen oprávněně.
Jiná situace je ohledně novely o. s. ř. , zák. č. 191/2020, jež dne 24.4.2020 zavedla mj. výluku postižení daňového bonusu; dle jejích přechodných ustanovení platí: § 35 odst. 2: Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z daňového bonusu podaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona soud zamítne. Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z daňového bonusu se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona neprovádí. Soud výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z daňového bonusu i bez návrhu zastaví.
Mám tak za to, že na podkladě novely o. s. ř. účinné i pro již zahájená řízení můžete úspěšně podat návrh na částečné zastavení exekuce přikázáním pohledávky z daňového bonusu. Návrh se podává soudnímu exekutorovi, který řízení vede.