Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.572.068

Dluh zemřelého a povinnosti blízkých

Odesláno: 
Otevřeno 116 x
2 odpovědi
 
Dobrý den,
po smrti otce jsme zjistili, že měl úvěr u sp. Home Credit a také čerpal kontokorent u své banky. Ke zjištění došlo díky emailovým zprávám v jeho účtu, který měl uložený v počítači. DO jaké míry nás tento dluh postihuje? Dědické řízení zatím nezačalo. Rodiče žili a maminka nyní i žije v RD, který vlastníme společně s bratrem. Nevím jak dlouho měl otec uvedený úvěr, finance nejpravděpodobněji použil pouze pro svou potřebu a zcela určitě bez souhlasu a vědomí maminky. Rekonstrukce v domě i nákup a modernizace např. vytápění jsem financoval já z vlastních zdrojů. Otec se na těchto aktivitách nijak nepodílel, proto ani zpětně nejsem schopen pochopit na co ty finanční prostředky používal. Děkuji za informaci jestli se můžeme účinně bránit budeme-li konfrontováni s exekutory. Martin Zach
 
Dobrý den, dědic, který přijme dědictví, odpovídá i za dluhy zůstavitele, pokud není dědické řízení zastaveno pro nicotný majetek. Vy jako dědicové byste v takovém případě nedostali nic (pouze vypravitel pohřbu onen nepatrný majetek jako osobní věci, apod.), ale také byste nehradili dluhy. V případě, že majetek Vašeho otce má určitou hodnotu, bude záležet na tom, zda vyšší než dluhy. Pokud ne, dědictví je třeba odmítnout. Pokud je majetek větší hodnoty než dluhy, můžete dědictví přijmout a dluh zaplatíte. Buď v exekučním řízení, pokud již probíhalo s Vaším otcem jako povinným; pak bude soudní exekutor čekat na výsledky dědického řízení, a pokud dědictví přijmete (Vy, Váš bratr nebo Vaše matka), nastoupíte jako povinní Vy. Nebo budete hradit dluh přímo věřitelům, pokud exekuce ještě neprobíhá. Doporučovala bych proto zjistit, jak vysoký je otcův dluh u jeho věřitelů a jaká jsou oproti tomu jeho aktiva. Více se informujte u notáře, který povede dědické řízení.