Počet stránek ve webu: 41.304


Z DŮVODU DOVOLENÉ (1.-31.7.2022)
DOTAZY NEJSOU PŘIJÍMÁNY.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.877.839

exekuce po insolvenci

Odesláno: 
Otevřeno 207 x
3 odpovědi
 
Dobrý den, v březnu 2020 mi bylo ukončeno insolvenční řízení oddlužením. Nyní mi byl obestaven účet exekutorem i přesto, že pohledávka měla být součastí insolvenčního řízení jako dluh za bývalým zaměstnavatelem. Veškeré pohledávky vůči němu byly přihlášeny do insolvenčního řízení. Detail nároku exekuce mi exekutor nebyl ochotny sdělit. Obesílka byla odeslána na adresu, kde se nevyskytuji.
Prosím o radu, jak dále postupovat- jak získat detail k uvalené exekuci a jak postupovat dále, pokud se jedná o vymáhání dluhu přihlášeného do insolvenčního řízení, které bylo již ukončeno splacením povinného splátkového kalendáře.
Pokud se jedná o dluh, který věřitel nepřihlásil do insolvenčního řízení je nyní nárok na jeho uhrazení? číslo jednací které jsem k tomu získal je z roku kdy bylo vedeno insolvenční řízení resp. v době kdy jsou vedeny exekuce s tímto věřitelem pod čj 081EX, 32132/13-134. Děkuji Skokan
 
Dobrý den, po ukončení insolvenčního řízení oddlužením všechny pohledávky, které vznikly do doby zahájení uvedeného řízení, zanikly. Není proto po právu, pokud po Vás soudní exekutor či jiný věřitel vymáhá pohledávku, kterou měl uplatnit nebo dokonce uplatnil v dotčeném insolvenčním řízení. Je třeba v dotčeném exekučním řízení podat návrh na jeho zastavení s doložením rozhodnutí insolvenčního soudu o odpuštění zbytku vymáhaných pohledávek, kterým bylo dotčené insolvenční řízení ukončeno. Exekuce by měla být bez dalšího zastavena.