Počet stránek ve webu: 41.270

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.870.992

Ex. příkaz na listu vlastnictví

Odesláno: 
Otevřeno 149 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
mám exekuční příkaz na listu vlastnictví bytu.
Exekuce byly zapřičiněny podnikáním bývalého manžela. V září 2017 jsem se s ním rozvedla a při vypořádání na sebe převzal všechny dluhy (kromě hypotéky). V červenci 2019 bývalý muž zemřel a dědické řízení bylo ukončeno pro bezmajetnost.
Problém je, že exekutor, který podal exekuční příkaz již nevykonává svou funkci, jeho agendu převzali další čtyři exekutoři a u nikoho není předmětný spis. Podle vyjádření exekutorské komory by proto bylo asi nutné rekonstruovat spis...
Jak postupovat co nejefektivněji, abych docílila výmazu na listu vlastnictví? Bude nutné rekonstruovat spis? Nebo stačí jen prokázání, že bývalý manžel v dohodě o vypořádání manželství převzal dluhy a zemřel?
 
Dobrý den, dohoda manželů o vypořádání společného jmění není účinná vůči věřitelům, nicméně prokázání dohody uvedeného znění by mělo být postačující pro soudního exekutora, který exekuci, v níž byl postižen uvedený byt, nyní vede. Prvotně je třeba tedy zjistit, který soudní exekutor převzal spis Vašeho bývalého manžela a podat návrh na částečné zastavení exekuce prodejem dotčeného bytu z důvodů, že se jedná pouze o dluh bývalého manžela a dohodu mu zaslat (v kopii) spolu s rozhodnutím notáře v dědickém řízení. Exekuce by měla být zastavena zcela a poznámka na katastru by měla být na poky exekutora vymazána. Není však následně vyloučeno, že některý z věřitelů Vašeho bývalého manžela bude následně požadovat uspokojení své pohledávky po Vás, jak jsem uvedla výše. V tomo případě Vám doporučuji obrátit se pro právní radu na některého právníka z řad advokátů (http://www.advokatikomora.cz).
 
Dobrý den, dohoda manželů o vypořádání společného jmění není účinná vůči věřitelům, nicméně prokázání dohody uvedeného znění by mělo být postačující pro soudního exekutora, který exekuci, v níž byl postižen uvedený byt, nyní vede. Prvotně je třeba tedy zjistit, který soudní exekutor převzal spis Vašeho bývalého manžela a podat návrh na částečné zastavení exekuce prodejem dotčeného bytu z důvodů, že se jedná pouze o dluh bývalého manžela a dohodu mu zaslat (v kopii) spolu s rozhodnutím notáře v dědickém řízení. Exekuce by měla být zastavena zcela a poznámka na katastru by měla být na pokyn exekutora vymazána. Není však následně vyloučeno, že některý z věřitelů Vašeho bývalého manžela bude následně požadovat uspokojení své pohledávky po Vás, jak jsem uvedla výše. V tomo případě Vám doporučuji obrátit se pro právní radu na některého právníka z řad advokátů (http://www.advokatikomora.cz).