Počet stránek ve webu: 42.111


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.304.057

v katastru nemovitostí je zápis zahájení exekuce

Odesláno: 
Otevřeno 1298 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
firma XY vlastní nebytové prostory, které mi pronajímá pro mou provozovnu. Na tyto prostory je v kat. nemovitostí zápis: zahájení exekuce - firma XY. Ve výpisu z Centrální evidence exekucí firma zápis nemá. Může být na firmu vedena exekuce, aniž by to bylo zjistitelné přes CEE? S firmou XY nemám nic společného, kromě toho, že mi pronajímá své prostory - jaký je postup - dozvíme se něco oficiálně předem (tj. například změní se formulace " zahájena exekuce" na katastru nemovitostí na nějakou jinou formulaci? Objeví se zápis v CEE? Nebo můžeme jednoho dne přijít a do provozovny se nedostaneme? (Majitel firmy XY stav bagatelizuje, takže od něj nelze čekat dostatečné informace.)
Děkuji předem za odpovědi
 
Dobrý den, Váš dotaz se již objevil.
Centrální evidence exekucí eviduje exekuce, v níž již došlo k zápisu doložky provedení exekuce v RZE (interní evidence Exekutorské komory), tj. až poté, co marně uběhne 30 dnů k dobrovolné úhradě dlužníka nebo co je pravomocně rozhodnuto o zamítnutí návrhu na zastavení exekuce. Je tedy možné, že uvedená exekuce se v CEE ještě nezobrazila. Vývoj exekuce u právnické osoby lze sledovat v obchodním rejstříku nebo na katastru, pokud má nemovitosti (např. vydání exekučního příkazu na prodej nemovitosti). Dále pokud soudní exekutor zjistí, že hradíte dlužníkovi nájemné, může na Vaši platbu vydat exekuční příkaz k zajištění jiné peněžité pohledávky, což by pro Vás znamenalo, že byste nájemné hradila na účet exekutora (pro oprávněného) a ne již dotčené společnosti – pronajímateli. Pokud pronajímatel dané prostory vlastní, mohou být případně v exekuci prodány a dojde ke změně vlastníka. Ten by se s Vámi na případném dalším trvální pronájmu musel dohodnout.