Počet stránek ve webu: 40.616

V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.360.276

insolvenčni platby a ukončeni

Odesláno: 
Otevřeno 314 x
1 odpověď
 
Dobrý den
od kdy se počítá lhůta 5 let (trvání insolvence)
Od rozhodnutí o úpadku 12.12.2016, nebo od právní moci 5.2.2017 Nebo to je úplně jinak?
A je určitá částka soudně vymahatelná pokud zaměstnavatel (učetni) soustavně po celé trvání insolvence posílá omylem část srážek ze mzdy věřitelům asi 50% a další 50%zbytek celé srážky ins. Správci. Ins. Správce jsem informoval, výpis všech příchozích plateb jsem viděl. Dle slov Ins. Správce plnim i tak své povinnosti nad 30% a nebude to řešit. Ať to prý po řádném ukončení ins. Splátek řeším soudně po svém zaměstnavateli. Že prý on nechybuje ani ja. Kdo porušuje ins. zákon tak zaměstnavatel byť neúmyslně. Je tu ta možnost soudně vymáhat peníze které ze své nedbalosti posílá zamestnavatel mylně věřitelům. ?
Už nyní zaměstnavatel poslal cca 60 000 kc věřitelům bez vědomi soudu a ins. Spravce.
A můj zaměstnavatel jen stále ano bude to v pořádku
kouknu na to.
A stále nic.
Mohu to tedy v budoucnu žalovat
Není tam promlčecí doba?
Dekuji
 
Pěkný den,

Výmaz insolvenčního řízení z ins. rejstříku se řídí zákonem č. 182/2006 Sb. , o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) § 425 Insolvenční rejstřík. Po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní.

Bohužel se asi jedná o pravidla dané banky u které si chcete vzít úvěr. (I když skončená insolvence ve své podstatě znamená, že již nemáte žádné dluhy, které byste splácela.)