Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.132.018

Příteli hrozí exekuce

Odesláno: 
Otevřeno 180 x
1 odpověď
 
Žiju s přítelem rok a půl, bydlíme v mém rodinném domku. Nemá zde ani trvalé, ani přechodné bydliště. Dne 29.11.2019 jsem se dozvěděla na základě tel. hovoru, že přítel má dluh vůči firmě Essox, udajně ohledně neplacení nějaké kreditní karty. Do 9.12.má dluh uhradit, ovšem částka je vysoká a tudíž jsem mu poradila, aby neprodleně kontaktoval tuto firmu a zkusil si zjednat splátkový kalendář. Ovšem postoj přítele k tomuto je velmi laxní a tak mě zajímá, kdyby nakonec došlo k exekuci, zda mohu být postižená i já, když u mě jen bydlí. Trvalé bydliště má v bytě své matky. Nic cenného nevlastním a většina movitých věcí je pořízena ještě za bývalého manžela, ale doklady od nich již nemám, např televize je stará 8 let. zajímá mě, zda musím exekutora pustit do bytu, když se exekuce netýká mě osoby. Od přítele to beru jako podraz, ale snažím se mu ještě pomoci. Pokud by však tato situace měla ohrozit mě a mého syna, který se mnou ještě bydlí, co bych měla udělat? Děkuji za odpověď
 
Dobrý den, v případě exekuce soudní exekutor mimo jiné může vstoupit a udělat soupis majetku všude tam, kde má oprávněně za to, že může mít povinný uloženy své věci, adresa trvalého pobytu je nerozhodná. Vykonavatele soudního exekutora byste vpustit musela, pokud byste přiznala, že se u Vás přítel zdržuje (je však možno, že by to zjistil od sousedů, apod, a tudíž byste ani nic přiznávat nemusela). Postup každého exekutorského úřadu se liší, některý ani soupisy majetku nečiní, jiný má scpeiálně vyškolené vykonavatele, kteří provádějí nátlak na osoby v bytě, aby dlužník alespoň něco zaplatil. Pokud takové vykonavatele nevpustíte, vezmou s sebou zámečníka a P ČR, aby se do byto (domu) dostali, na to mají právo. Typicky tak postupuje JUDr. Jícha z Přerova, ale i další soudní exekutoři. Doporučuji Vám proto zjistit si na soudu v obvodu, kde má Váš přítel trvalý pobyt, zda proti němu exekuce již vedena není, a pokud ano, nejjistější je, že se z Vašeho domu odstěhuje, aby exekutor neměl důvod k Vám domů přijít.