Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.916.945

Lhůta exekutora na předání vymožených peněz věřiteli - kolik dnů, týdnů, měsíců maximálně?

Odesláno: 
Otevřeno 49 x
1 odpověď
 
Dobrý den,

chtěl bych se prosím poradit ohledně mých exekucí. Měl jsem nařízené 4 soudní exekuce u dvou exekutorů. Všechny exekuce byli v plné výši uhrazeny - 2 na místě v hotovosti exekutorskému úřadu ve Zdíkově dne 21.11. 2019, kde mi hned po uhrazení vystavili doklad o zániku exekucí a dvě bankovním převodem dle pokynu exekutorskému úřadu v Klatovech a to dne 28.11.2019.
Dlužné částky byli pro věřitele Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Dnes (03.12.2019) jsem se byl informovat na zdravotní pojišťovně zda byl můj dluh exekutorskými úřady uhrazen a zda už proběhli právní úkony k zániku exekuce vůči věřiteli, ale bohužel k mému zjištění na pojišťovně nemají ani platby ani žádný záznam. Chápu, že 2 exekuce byli zaplaceny bankovním převodem a že to zřejmě nepůjde ze dne na den, ale nechápu, když jsem další dvě exekuce uhradil v hotovosti, že nebyli podniknuté žádné kroky ze strany exekutora vůči věřiteli. Jaká je zákonná lhůta, kdy má exekutor povinnost informovat věřitele o nových skutečnostech a vyplatit vymáhanou dlužnou částku věřiteli? Zaniká tím penále dlužníkovi dnem uhrazení celkové částky nebo běží pořad dál nebo penále z prodlení a po kom ho bude věřitel vymáhat? Dále bych se chtěl informovat, jaká mi vzniká další povinnost po zaplacení exekucí, když byli nařízený soudem, kde všude a jak dlouho bude moje jméno figurovat v různých rejstřících? Mimo těchto exekucí se do konkurzu, který byl vyhlášen v roce 2014 přihlásili další 3 věřitele, s kterými jsem se domluvil na měsíčních splátkách, které zaniknou v únoru 2020. Pak již budou moje pohledávky zcela uhrazeny.
 
Dobrý den, pokud jste v exekuci uhradil na základě výzvy k plnění nebo na základě vyčíslení pohledávky včetně nákladů, dnem úhrady skončila exekuce vymožením. Potvrzení o skončení exekuce a výplatu plnění má soudní exekutor zasílat bezodkladně, nejdéle však do 30 dnů od plnění. Uhrazena je tak částka, která byla exekována na základě exekučního titulu. Pokud nastaly další nedoplatky či penále, musí věřitel (VZP) vydat a v případě neúhrady předat k exekuci nový exekuční titul. Po úplné úhradě exekučních částek včetně nákladů jž nic nedlužíte. VZP bude mít k dispozici Vaši platební „historii“ stále, je však neveřejná. Z Centrální evidence exekucí bude Vaše uhrazená exekuce vymazána k pokynu exekutora. Jakékoliv další rejsříky jsou soukromé a za jejich obsah soudní exekutor ani soud neodpovídá.
Není však zcela jasné Vaše sdělení o konkurzu. Pokud byste byl v konkurzu, nehradíte přímo exekutorovi, ale na účet insolvenčního správce a to splátky ve výši určenou insolvnečním soudem.