Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.068.195

Exekuce na Urok z prodleni 65kc

Odesláno: 
Otevřeno 87 x
1 odpověď
 
12/2018 rozhodl obvodní soud o zaplacení exekuce 3012 Kč dopravnímu podniku, částku jsem uhradil ve výši která byla v rozhodnutí soudu. Po více jak půl roce 08/2019 mi bylo doručeno že mám zaplatit 65Kč a 1800 za další pokutu. Toto jsem 14.8.2019 uhradil (bylo to poslední den k úhradě)
09/2019 jsem v patek obdržel od exekutora rozhodnutí o zahájení exekuce za 65Kč kde náklady řízení činí cca 8000 Kč, a byli zde i návrhy na srážku z platu a o blokaci prostředků na bankovním učtu. (Patek) v Pondělí už blokace proběhla podal sem navrh na zastaveni exekuce z důvodu že již byla uhrazena před jejím začátkem, ale po měsíci jsem obdržel její zamítnutí a to z důvodu že v ten stejný den
 
Dobrý den, Váš dotaz nedorazil celý, nicméně vyplývá z něj, že jste uhradil ve stejný den jako byl podán exekuční návrh. Pokud uvádíte, že jste uhradil poslední den k úhradě, znamená to, že oprávněný měl Vaši platbu připsanou až po posledním datu určenému k úhradě. Dle občanského zákoníku, pokud se strany nedohodnou jinak, je za splnění závazku považován den, kdy peněžní prostředky věřitel obdrží, nikoliv, kdy byly odeslány. Pokud jste obě platby uhradil najednou (1.800- a 65, - Kč), není jasné, proč je exekuce vedena jen pro 65, - Kč s příslušenstvím. Za příslušenství se považují úroky z prodlení, náklady předchozího řízení a náklady exekuce, které jsou ve výši určené exekučním řádem. Doporučovala bych Vám vyjasnit si na dotčeném exekučním úřadě, z čeho se dlužná částka skládá a uvedené prokonzultovat z hlediska oprávněnosti s právníkem z řad advokátů (http://www.advokatikomora.cz).