Počet stránek ve webu: 41.270

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.871.153

Exekutor nekomunikuje a nevrátil přeplatek exekuce - jak postupovat?

Odesláno: 
Otevřeno 686 x
1 odpověď
 
V exekučním řízení jsem dne 14. 8. 2019 uhradil vyšší peněžitou povinnost, než jaká mi byla soudním exekutorem uložena k uspokojení pohledávky s příslušenstvím a dále i nákladů této exekuce, které určil příkazem k úhradě nákladů exekuce. Vzniklý přeplatek mi do dnes (11.10.2019) vrácen nebyl, nebylo mi doručeno ani oznámení o skončení exekuce, pouze příkaz k úhradě nákladů exekuce s poznámkou „neplaťte – uhrazeno“. Na adresu Exekutorského úřadu jsem 24. 9. 2019 doporučeně zaslal žádost o vyplacení přeplatku z exekuce bez zbytečného odkladu a současně i žádost o zaslání oznámení o skončení exekuce neprodleně, rovněž i účastníkům řízení. Na tyto žádosti nereagoval. 4. 10. 2019 jsem proto pro marné uplynutí lhůty od doručení žádosti o vyplacení přeplatku z exekuce zaslal doporučeně na adresu Exekutorského úřadu písemnou výzvu k vrácení přeplatku ve které jsem vylíčil okolnosti vzniku přeplatku, kdy jsem vrácení přeplatku požadoval s označením bankovního účtu ve lhůtě 7 dnů od doručení této výzvy ve znění § 1958 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník s upozorněním, že nesplněním závazku v tomto termínu nastávají právní důsledky vyplývající z prodlení dlužníka v souladu § 1968 a § 1970 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník a prováděcím nařízením k občanskému zákoníku č. 351/2013 Sb. Současně jsem opětovně požádal o zaslání oznámení o skončení exekuce neprodleně, rovněž i účastníkům řízení. Ke dni podání dotazu, stále bez jakékoli reakce ze strany Ex. úř. Můžete mi prosím poradit nebo doporučit, jak mám dál postupovat ve výše uvedené situaci?
Děkuji.
 
Dobrý den, pokud jste uhradil vyšší částku než byla vymáhaná pohledávka včetně nákladů exekuce a požádal jste z tohoto titulu o vrácení rozdílu a zaslaní oznámení o skončení exekuce, postupoval jste správně a soudní exekutor má povinnost jednat. Soudní exekutor Vám jinak rovněž musí zaslat usnesení o zrušení exekučních příkazů. V postupu soudních exekutorů jsou však značné rozdíly, jsou úřady, kde s Vámi komunikují i po telefonu a ochotně vše řeší on-line, na jiné úřady se nelze ani dovolat a na písemnosti nereagují nebo s velkým zpožděním. Doporučovala bych Vám pokusit se Váš nárok vykomunikovat ještě telefonicky a pokud Vám soudní exekutor nevyjde vstříc nebo se na úřad ani nedovoláte, nezbývá Vám než podat stížnost na dohledový orgán, kterým je Exekutorská komora ČR nebo Ministerstvo spravedlnosti, které mohou zjednat nápravu; případně se paralelně můžete domáhat svého peněžitého nároku buďto prostřednictvím civilního soudního řízení, v němž budete žalovat soudního exekutora, nebo prostřednictvím žádosti o náhradu škody podávanou u Ministerstva spravedlnosti ČR, pokud by soudní exekutor přeplatek již vyplatil oprávněnému; v obou případech Vám však doporučuji obrátit se ohledně právní pomoci na právníka z řad advokátů (http://www.advokatikomora.cz).