Počet stránek ve webu: 40.811

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.639.691

Pohledávka SVJ v konkurzu dlužníka (majitele bytu)

Odesláno: 
Otevřeno 59 x
1 odpověď
 
SVJ přihlásilo svoji pohledávku do konkurzu, která vznikla za bytem ve vlastnictví úpadce. Zákon dává přednostní právo takovouto pohledávku u spokojit až do výše 10% s hrubého výtěžku s prodeje tohoto bytu. Moje otázka zní. Pokud bych odkoupil tuto pohledávku od SVJ bude, rovněž na ni přihlíženo přednostně jak jsem uvedl výše nebo postoupením tato přednost zanikne.
Děkuji za odpověď.
 
Pěkný den,
domnívám se že přednostní právo se vztahuje pouze na SVJ a postoupením by toto právo zaniklo.