Počet stránek ve webu: 41.265

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.869.921

Zahájení exekuce těsně před koncem 10leté lhůty od rozsudku - kdy se dluh promlčí?

Odesláno: 
Otevřeno 98 x
2 odpovědi
 
Prosím o sdělení, pokud exekuce byla zahájena tešně před desetiletou lhůtou promlčení, kdy tuto exekuci zastavit. Jedná se mi především o náklady. Dlužná částka 1 141, -, náklady téměř 30 000, -Kč.
 
Dobrý den, pokud byla exekuce zahájena na základě exekučního titulu v promlčení době, která činí deset let od právní moci rozhodnutí, jedná se o exekuci řádně vedenou a to pro jistinu a příslušenství včetně nákladů exekuce. Můžete žádat oprávněného, aby Vám například odpustil úroky, v případě jeho nesouhlasu všek musíte uhradit dluh celý včetně příslušenství.
 
Dobrý den, pokud byla exekuce zahájena na základě exekučního titulu v promlčecí době, která činí deset let od právní moci rozhodnutí, jedná se o exekuci řádně vedenou a to pro jistinu a příslušenství včetně nákladů exekuce. Promlčení doba se zahájením exekuce staví, tj. neběží. Ohledně výše dluhu můžete žádat oprávněného, aby Vám například odpustil úroky, v případě jeho nesouhlasu všek musíte uhradit dluh celý včetně příslušenství.