Počet stránek ve webu: 40.448

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.278.021

Oddlužení bývalé manželky prodejem majetkové podstaty a žaloba věřitelů pro dluhy bývalého manžela

Odesláno: 
Otevřeno 54 x
1 odpověď
 
Jsem v insolvenční řízení, kdy mám povoleno oddlužení prostřednictvím prodeje majetkové podstaty. Majetek však nelze prozatím prodat, jelikož je napaden Žalobou bývalého manžela. Bývalý manžel má řadu výhradních dluhů, které však v exekučních řízení uplatňují jeho věřitelé i na mne, jelikož si dluhy nabral v rámci manželství, i když bez mého souhlasu a vědomí. Do mého insolvenčního řízení se však nepřihlásili.
Dosud nemáme s bývalým manželem vypořádané SJM, pravomocně rozvedeni jsme k 1.11.2016. Blíží se tedy 3-letá lhůta od rozvodu.
Insolvenční správce si myslí, že se insolvenčním řízením s majetkovou podstatou přerušuje tato 3-letá lhůta a tedy se nebude dělit majetek a závazky napůl. Právní zástupce mi radí podat Žalobu na vypořádání SJM před ukončením lhůty - nyní v říjnu.
Mám tedy podat Žalobu na vypořádání SJM, aby dluhy bývalého manžela nebyly děleny napůl.
Jaké dopady bude mít na insolvenční řízení případné podání Žaloby na vypořádání SJM? Co je pro mne výhodnější? Jak nejlépe postupovat? (předpokládám, že Žaloba na vypoř. by se táhla mnoho let, díky obstrukcím býv. manžela)
Děkuji,
 
Pěkný den, doporučuji podat žalobu na vypořádání SJM, obzvlášť, pokud jsou dluhy vašeho bývalého manžela vysoké.
Pokud již máte právního zástupce, tento rovnou uvede návrh rozdělení majetku i dluhů s tím, že některé závazky jsou pouze Vašeho bývalého manžela.

Pokud byste neměli vypořádané SJM, mohou věřitelé nárokovat celou výši závazku ve vašem insolvenčním řízení.