Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.247

Vymáhání peněz po ukončení insolvence

Odesláno: 
Otevřeno 299 x
5 odpovědí
 
Dobrý den.
Měl jsem kvůli neplacení výživnému exekuci na plat a díky půjčce jsem musel zařídit insolvenci. Ta mi skončila v 4/2019. Exekutorovy se zaplatili výdaje i dlužné výživné, vše co se přiznalo v insolvenci. Nyní, po ukončení insolvence mi od exekutora přišel dopis, že mám ještě dluh a chtějí nějakou další částku. Jakou zatím nevím, čekám na další podklady.
Má exekutor nárok po mě ještě něco vymáhat?
Děkuji
 
Pěkný den,

exekutor se měl uspokojit během oddlužení. Pokud vymáhá i po skončení oddlužení, není vaší povinností cokoliv hradit, vzhledem k tomu, že jste byl od povinnosti uhradit zbytek svých dluhů zproštěn soudem.

Doporučuji hlídat si poučení v přípisech exekutora, kde je uvedena lhůta pro odvolání. V této lhůtě je nezbytné namítnou exekutorovi, že proběhlo oddlužení, ve kterém byla jeho pohledávka uspokojena, pokud se přihlásil do insolvenčního řízení.
 
Dobrý večer.
Děkuji za Vaši odpověď.
Mám ještě dotaz. Mohla byste mi prosím poradit, jakým způsobem sepsat odvolání? Nevíme si s tím rady.
Moc děkuji. PŠ
 
Dobrý den,

postačí uvést v hlavičce jméno a sídle exekutora,
uvést na základě čeho vás vyzývá k plnění (př. exekuční příkaz č. j.. EX. ze dne.)

Dále uvedete, že s touto uloženou povinností nesouhlasíte, protože jste byla v oddlužení, které jste ukončila dne. a bylo vydáno usnesení soudu, které vás osvobozuje od hrazení zbývajících pohledávek, které nebyly v oddlužení uspokojeny. (Nejlépe přiložte kopii tohoto usnesení)

Nezapomeňte datovat a podepsat.

Pokud byste si nevěděla rady, doporučuji obrátit se na příspěvkovou/neziskovou organizaci, která se zabývá poradenstvím v oblasti insolvenčního a exekučního práva. seznam najdete zde:
https://sako.justice.cz/
 
Dobrý den,

postačí uvést v hlavičce jméno a sídle exekutora,
uvést na základě čeho vás vyzývá k plnění (př. exekuční příkaz č. j. EX. ze dne.)

Dále uvedete, že s touto uloženou povinností nesouhlasíte, protože jste byla v oddlužení, které jste ukončila dne. a bylo vydáno usnesení soudu, které vás osvobozuje od hrazení zbývajících pohledávek, které nebyly v oddlužení uspokojeny. (Nejlépe přiložte kopii tohoto usnesení)

Nezapomeňte datovat a podepsat.

Pokud byste si nevěděla rady, doporučuji obrátit se na příspěvkovou/neziskovou organizaci, která se zabývá poradenstvím v oblasti insolvenčního a exekučního práva. seznam najdete zde:
https://sako.justice.cz/
 
Pěkný den,

Váš případ je poměrně komplikovaný, domnívám se, že bez bližšího přiblížení a nahlédnutí to rejstříku nejsem schopna poradit. Doporučuji obrátit se na bezplatnou organizaci poskytující právní poradenství v oblasti insolvenčního práva. Jejich seznam najdete na
Www.sako. justice.cz