Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.186.267

Vymáhání dluhu věřitelem nepřihlášeným včas do insolvenčního řízení

Odesláno: 
Otevřeno 53 x
1 odpověď
 
Může se věřitel, který se nepřihlásil se svou pohledávkou do insolvenčního řízení, domáhat zpětně uhrazení této pohledávky? Pokud ano, v jaké lhůtě po ukončení insolvence? (Všechny přihlášené pohledávky budou uhrazeny ve výši 100% a insolvence bude pravděpodobně ukončena dřív než za 5let.) Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

pokud dluh (resp. závazek) u tohoto věřitele vznikl před zahájením insolvenčního řízení, je věřitel povinen přihlásit pohledávku se svým nárokem do tohoto insolvenčního řízení, a to v zákonem stanovené lhůtě. Pokud tak neudělá, bude jeho opožděně přihlášená pohledávka odmítnuta insolvenčním správcem.

Následně po skončení ins. řízení vydá soud usnesení, kterým vás zprostí od povinnosti uhradit zbytek dluhů, což se týká i nepřihlášených věřitelů.