Počet stránek ve webu: 40.334

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.243.274

Vysoké % vymáhané částky

Odesláno: 
Otevřeno 166 x
3 odpovědi
 
V roce 2013 vydal okresní soud rozsudek a exekuční příkaz na částku 70167,15Kč. Do minulého měsíce jsem splácela jiné exekuce a nyní po dvou splátkách mi exekutor zalsat příkaz k úhradě exekuce a požaduje částku 218234,33Kč + 36978 náklady exekuce. Je možné požadovat takový úrok. Není to lichva? Jak postupovat dále? Děkuji
 

Dobrý den, bez bližší znalosti případu nemohu oprávněnost výše vymáhané pohledávky posoudit, je však možné, že Váš dluh narostl o příslušenství, které by za určitých okoloností mohlo být považováno za nepřiměřené. Doproučuji Vám nejprve se spojit s dotyčným exekutorem a vyjasnit si, z čeho se skládá vymáhaná pohledávka. Pokud byste měla za to, že část příslušenství (úrok) je núměrně vysoká, podejte návrh na částečné zastavení exekuce pro tuto část vymáhané pohledávky. Doporučuji však uvedené prokonzultovat s právníkem z řad advokátů (http://www.advokatikomora.cz).
 
Děkuji za odpověď. Pohledávka se skládá:
Náklady exekuce: 36,978,-Kč
vymáhaná povinnost bez nákladů exekuce 218234,33,-Kč. Pohledávka v podobě jistiny 70167,15,-Kč a zbytek jsou úroky.
 
Dobrý den, náklady exekuce vždy tvoří odměna exekutora ve výši 15% z vymoženého plnění (v příkazech k úhradě nákladů exekuce se vždy uvádí částka odměny 100%, tj. i pokud je vymoženo méně) a hotové výdaje (většinou paušál ve výši 3.500,- + DPH), což by uvedené vymáhané částce vícemnéně odpovídalo, jde však o to, z čeho se skládá Vámi uváděné příslušenství. Úroky mohou představovat úroky z prodlení – ty vycházejí ze zákona a oprávněný má na ně právo a úroky jako odměna za půjčení peněz. Jen v tomto případ ěby bylo možno hovořit případně o úrocích lichevních a to za splnění určitých předpokladů (dle judikatury okolnosti půjčky a výše úroku. V tomto případě je smluvní úrok odhadem 100.000,- Kč, dle toho, co píšete, což by nezákonné být mohlo. Záleží však také na době, která uplnyula od půjčky, apod. Jak již jsem uváděla, doporučuji se poradit s právníkem z řad advokátů, který posoudí, zda je v tomto případě obrana možná a jakou má naději na úspěch.