Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.066.654

Exekutor při ukončení činnosti nepředal exekuční spis novému exekutorovi - co se bude dít dál?

Odesláno: 
Otevřeno 40 x
1 odpověď
 
2002 na mě byla vydána exekuce cca 70000 exekuci jsem řádně splacela dle dohody s exekutorem měsíčními splátkami a také srážkami ze mzdy.
A to do roku 2009. Nyni jsem se dozvěděla že exekutor Jiří Doležal byl jiz pred lety odvolán a odmítl předat dokumentaci novému exekutorovi jelikož nový exekutor kontaktoval meho zaměstnavatele z roku 2003. Za celou dobu mě co se týče dané exekuce nikdo nekontaktoval a samozřejmě nemám úplně všechny doklady o platbách atd. Mohou mi tedy za ty roky napocitat penále? Nebo je exekuce již promlcena? Mám tedy exekutora kontaktovat sama nebo dělat mrtvého brouka? Nebo po mě budou vymáhat celý dluh?
Děkuji.
 
Dobrý den, pokud je exekuce stále vedena, resp. nebyla skončena vymožením nebo zastavením, k jejímu promlčení nemůže dojít, neboť promlčecí doba se v probíhajících řízeních staví. Siruace ohledně bývalého exekutora Jiřího Doležala je bohužel dosud neuzavřená, neboť mnoho povinných dlouho nevědělo, že již nemá exekutorský úřad, a dál spláceli na sdělený účet. Doporučuji Vám shromáždit všechny doklady o provedených splátkách a srážkách ze mzdy a zkontaktovat nově poveřeného soudního exekutora s tím, že doložíte provedené platby. V tomto rozsahu by měla být snížena vymáhaná exekuční částka. Nic nedělat Vám nedoporučuji, v takovém případě bude mít soudní exekutor za to, že jste nesplácela, a bude vymáhat dluh celý.