Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.538.864

Možnosti dalšího postupu v případě exekuce "kde není co brát"

Odesláno: 
Otevřeno 75 x
1 odpověď
 
Dobrý den,

můj dotaz se týká možnosti dalšího postupu v případě, kdy v rámci exekučního řízení bylo zjištěno, že společnost nemá prostředky na uspokojení naší pohledávky. Začnu od začátku.

Můj otec je živnostník - instalatér. Před zhruba 2-3 lety jej kontaktovala společnost Start center, a. s. nyní Cardano, a. s. se zakázkou zhotovení vodovodního potrubí pro Ministerstvo obrany (byl tedy v pozici subdodávky). Zakázka byla v pořádku dokončena. Problémy začaly ve chvíli, kdy odmítli podepsat předávací protokol. Důvodů bylo více. Nejdříve údajně chyběly nějaké dokumenty, které jsme následně dodali a vyhotovili fakturu, protože dle MO bylo z instalatérského hlediska vše v pořádku. Fakturu samozřejmě firma nepodepsala. Následně již nevadilo že nemáme podepsaný předávací protokol s tím, že údajně měla firma výpadek peněz a že další měsíc to bude v pořádku. Samozřejmě se nic nestalo. A tak jsme začali běžným postupem. První, druhá upomínka, předžalobní výzva, platební příkaz (podaný odpor) a soud. Odpor podala ještě firma START center, ale soudní řízení již bylo zahájeno s firmou Cardano. Majitelem přejmenované firmy je nějaký Rumun či co, který údajně ani neexistuje. Soud jsme samozřejmě vyhráli, ale to byla jediná radost v celé této situaci. Následně jsme vše zaslali exekutorovi, který zahájil exekuční řízení. Nicméně jsme zjistili, že na běžném účtu, což je jediný majetek, který firma má (zbytek si v poklidu stihl převést na jinou firmu) se nachází -11 Kč. Mezitím jsme ještě spolu s dalšími 5 subjekty, jež byly stejně "okradeni" jako my podali trestní oznámení na podvod. Bohužel nemám o našem státě valné mínění, a jak jsem předpokládal, tak se stalo. Podvod nebyl prokázán i když 5 lidí přišlo o peníze zcela stejným způsobem.

To je situace ve které se nyní nacházíme a můj dotaz tedy zní jestli jsou nějaké možnosti jak postupovat dále? I kdyby nebylo možné již peníze dostat zpět, tak bývalému majiteli firmy minimálně pořádně zavařit.

V této souvislosti mám i dotaz týkající se vlastnického práva. Otec na dané ministerstvo zakoupil sanitu, potrubí a další instalatérský materiál. Vlastníkem v době koupě byl tedy on. Pokud nedostal zaplaceno (ale ministerstvo firmě která zakázku vysoutěžila ano) kdo je vlastníkem předmětných věcí?

Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, exekuce vedená proti právnické osobě je bohužel často neúspěšná, společnost může zaniknout bez toho, že by zakladatlé bylo odpovědni za její dluhy. To se zřejmě stalo i v uvedeném případě. Společnost sice formálně existuje, ale je prázdná. Za daných okolností doporučuji nechat exekuci běžet, avšak není příliš velká naděje, že Váš dluh bude někdy uspokojen. Pokud jste podali trestní oznámení a trestný čin nebyl prokázán, vyčerpali jste bohužel všechny právní možnosti Vaší obrany. Ohledně vlastnictví uvedených věcí záleží na podmínkách smlouvy. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, je-li předmětem díla věc určená jednotlivě, nabývá k ní vlastnické právo objednatel. To neplatí v případě, že zhotovitel zpracoval věc objednatele na jiném místě než u objednatele či na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil, nebo že je hodnota díla stejná nebo vyšší než hodnota objednatelovy zpracované věci, tehdy nabývá vlastnické právo zhotovitel. Výslovně to upravuje § 2599 odst. 1 občanského zákoníku a zhotovení věci podle druhu naopak určuje vlastnictví zhotovitele § 2599 odst. 2 občanského zákoníku.