Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.346.566

vymazání zástavních a exekučních práv z katastru nemovitostí u pozemků vydražených v nedobrovolné exekuční dražbě

Odesláno: 
Otevřeno 177 x
1 odpověď
 
Dobrý den.

Prosím Vás o radu ohledně vymazání zástavních a exekučních práv z katastru nemovitostí u pozemků vydražených v nedobrovolné exekuční dražbě.

V srpnu roku 2016 jsem se zúčastnil nedobrovolné exekuční dražby na zemědělské pozemky po zkrachovalém a z obce odstěhovaném zemědělci. Dle znaleckého posudku nebyly shledány žádné důvody, které by měly dále snižovat jejich odhadní cenu. Pozemky jsem v dražbě nejvyšším podáním zakoupil a vše probíhalo podle dražební vyhlášky (potvrzení o doplacení nejvyššího podání, vyrozumění o rozdělení vydražené částky věřitelům, doručení Usnesení o příklepu atd.). Vše by bylo v pořádku, kdyby ale do dnešního dne nebyly v záznamech o pozemcích z katastrálního úřadu stále zapsány smluvní zástavy s exekutorským právem. Z listů vlastnictví KÚ jsem zjistil, že byl před první dražbou v roce 2016 podán ještě jeden návrh na exekuci u jiného exekutorského úřadu a zřejmě je stále aktivní.

Chtěl jsem se tedy zeptat, zda-li nehrozí, že by zástavy a následná exekuce od tohoto úřadu mohly být převedeny na mou osobu (např. promlčecí lhůtou, úmrtím původního majitele-dlužníka), jak se těchto zástav v katastru nemovitostí zbavit a jakých dokumentů je k tomu třeba druhému exekutorskému nebo katastrálnímu úřadu zaslat? Dalo by se s někým povolaným a ochotným z Vašeho týmu domluvit a vyhotovit za příplatek případnou vzorovou žádost?
Děkuji mnohokrát za odpověď.
 
Dobrý den, co se týče zástavních práv, tato zanikají na základě rozhodnutí o rozvržení rozdělované podstaty vydávané exekutorem. Po nabytí právní moci exekutor sdělí katastálnímu úřadu, že dotčené rozhodnutí je pravomocné a dá pokyn katastru zástavy vymazat. Informujte se prosím u exekutora, zda bylo dotčené rozhodnutí již vydáno, resp. zda dal pokyn katastru k výmazu uvedených práv. Poznámka o vedené exekuci je vymazána již na základě usnesení o příklepu, informujte se, proč se tak nestalo. Uvedené závady nemohou přejít na Vaši osobu, neboť exekuce je vedena vždy pouze na majetek povinného. Po nabytí usnesení o příklepu se stane vlastníkem nemovitosti vydražitel a uvedený majetek již ve stávajícím řízení proti povinnému exekvovat nelze. Jka jsem již uvedla, dotčené změny na listu vlastnictví provádí katastr na pokyn exekutora, vydražitel nemá oprávnění ani povinnost k tomuto postupu.