Počet stránek ve webu: 39.116

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.605.145

Společná insolvence manželů a rozvod manželství

Odesláno: 
Otevřeno 16 x
1 odpověď
 
04/2018-05/2019 žiji s přítelem, který je nerozvedený a s manželkou mají 2016-2019 společnou a nerozdílnou insolvenci. Podotýkám, že již 2017-2019 s manželkou nesdílí společnou domácnost a nyní na naléhání paní, aby vyřešil neposlušnost jejich společného 8letého syna, který žije s ní a přítel si ho bere podle jejích nálad a volného času na víkendy. V návaznosti na její naléhání začal přítel tedy řešit střídavou péči pomocí institucí, aby mohl proběhnout i případný rozvod. Můj dotaz zní: Zda za výše zmíněných podmínek společné a nerozdílné insolvence, která je z obou stran hrazena, je možné začít rozvod?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

insolvenční řízení nebrání manželům, aby se během tohoto řízení rozvedli. Nicméně je třeba brát v potaz, že se oběma manželům sníží nezabavitelná částka o jednu vyživovanou osobu. Každý z manželů tak bude mít nižší nezabavitelnou částku, a tak i pravděpodobně vyšší splátku na oddlužení.

Pro hrazení závazků během insolvenčního řízení se nic nemění. Oba dlužníci musí během oddlužení uhradit alespoň 30% závazků přihlášených do insolvenčního řízení a to společně a nerozdílně. Pokud by tedy došlo po rozvodu k situaci, že jeden z manželů nebude splácet (ztráta zaměstnání, nevůle, .) bude tato povinnost na druhém (spolu) dlužníkovi.

Pokud bude po pěti letech trvání oddlužení uhrazeno alespoň 30% nezajištěným věřitelům, budou dlužníci osvobození od povinnosti hradit zbytek závazků.