Počet stránek ve webu: 40.811

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.639.664

zastavení exekuce po skončení insolvence

Odesláno: 
Otevřeno 295 x
1 odpověď
 
Dobrý den, moc Vás prosím o radu jak podat návrh na zastavení exekuce po řádně ukončené insolvenci. Stále jsem vedena v evidenci exekuce a mám na LV exekutorské zástavní právo apod. i když pohledávka byla uspokojována ve splátkovém kalendáři a od zbytju jsem byla soudem osvobozena. Děkuji
 
Dobrý den,

níže zasílám odkaz se vzorem návrhu na zastavení exekuce. Do bodu II. uveďte, že jste ukončila insolvenční řízení, splnila jste všechny podmínky oddlužení a na základě usnesení KS jste byla osvobozena od povinnosti hradit zbytek svých závazků. Přílohou k návrhu přiložte toto osvobozující usnesení a dále zprávu insolvenčního správce o plnění, kde bude uveden tento věřitel se svojí pohledávkou, aby bylo zřejmé, že byl v oddlužení uspokojován. Do bodu III. uveďte, že požadujete zastavení exekuce a dále výmaz exekutorského zástavního práva v katastru nemovitostí.
(nezapomeňte v návrhu uvést příslušná čísla jednací, číslo LV, ...)

https://www.zbynekmlcoch.cz/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/navrh-na-zastaveni-exekuce-podany-opravnenym-vzor-ke-stazeni-zdarma-novy-obcansky-zakonik-2014

Návrh na zastavení exekuce se zasílá přímo soudnímu exekutorovi, ten exekuci zastaví pro výše uvedené důvody, v opačném případě postoupí krajskému soudu.