Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.136.522

odměna exekutora při jistině 0 Kč

Odesláno: 
Otevřeno 43 x
1 odpověď
 
V lednu 2019 byla na mě podána žaloba o zaplacení částky 1920, - Kč za odtah vozidla. Oprávněnému jsem v lednu 2019 částku uhradila a také zastupujícímu advokátovi jsem uhradila náhradu nákladů řízení v plné výši. Přesto byl soudní exekutor pověřen provedením exekuce. Ve Výzvě ke splnění vymáhané povinnosti je vyčíslená jistina a náklady oprávněného na 0, - Kč, ale exekutor požadoval odměnu a paušální částku ve výši 3 327,50 Kč a po 30 dnech, když jsem nebyla schopna zaplatit navýšil na 6 655, - Kč. Na jakou odměnu má exekutor nárok, když oprávněný podal návrh na zastavení exekuce?
 
Dobrý den, pokud byla exekuce zahájena oprávněně, tj. oprávněný podal návrh v době, kdy měl k dispozici pravomocný exekuční titul, vznikly automaticky ze zákona náklady exekutora, které musí povinný uhradit. Je přitom nerozhodné, že jste dlužnou částku včetně nákladů právního zastoupení následně po podání exekučního návrhu uhradila oprávněnému, a on proto podal návrh na zastavení exekuce. Uváděné částky 3 327,50 Kč, resp. 6 655, - Kč po 30 dnech doručení výzvy jsou minimální paušální částky nákladů exekuce. Jak jsem uvedla, musíte náklady exekuce, nyní ve výši 6 655, - Kč uhradit, v opačném případě bude exekutor svoji pohledávku za Vámi vymáhat například zajištěním Vaší mzdy či účtu.