Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.275.288

Oprávněná dražba nemovitosti?

Odesláno: 
Otevřeno 102 x
1 odpověď
 
Dobrý den,

mám dotaz týkající se mé klientky. V 11/18 byla elektronicky vydražena nemovitost, kterou vlastní společně s manželem, za 890 000, -, v dražební vyhlášce byl její dluh cca 50 0000, -, vydražením měla být uhrazena rovněž zbývající hypotéka 250 000, -. Klientka oba dluhy řádně hradila. Proti usnesením se odvolávala, vše bylo zamítnuto, nyní se chce odvolat k Nejvyššímu soudu. Paní, která měla nemovitost vydražit je ročník 1964, jako nová majitelka se přijela představit mladá slečna, která chce, aby se do příštího čtvrtka vystěhovali. Nikterak nedoložila, že nemovitost vydražila právě ona. V katastru nemovitostí rovněž není zapsán nový majitel, nedošlo ani k vyznačení plomby na nemovitosti. Dokážete z tohoto posoudit, zda byla dražba oprávněná? Má paní neznámá skutečně právo po nich chtít, aby se vystěhovali? Mockrát děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, k posouzení toho, zda byla dražba oprávněná, mám málo informací. Obecně lze říci, že nedobrovolná dražba je oprávněná, pokud je vedena v řádném exekučním řízení, i tehdy však za splnění specifických okolností. Vydraženou částkou se uspokojují nároky přihlášených věřitelů a náklady řízení. Po vydražení je vydáno usnesení o příklepu, po jehož nabytí právní moci a doplacení nejvyššího podání má vydražitel právo vydraženou nemovitost převzít. V žádném případě však nesmí dlužníka vyhazovat. Pokud se vydražitel s dlužníkem nedohodne, může podat na základě pravomocného usnesení o příklepu návrh k soudu na jeho vystěhování. Doporučovala bych dlužnici spojit se s exekutorem, který dražbu prováděl a zjistit si výše uvedené skutečnosti. Jinak jiná osoba než vydražitel má v této věci jednat jen na základě plné moci.