Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.134.482

Přeplatek na dávkách HM exekuce

Odesláno: 
Otevřeno 87 x
1 odpověď
 
Dobrý den, úřadem práce mi byly "neoprávněně" vyplaceny dávky hmotné nouze ve výši 17050 Kč (5 x 3410 Kč) i když důvodem bylo absolutní selhání systému kontroly UP, který pět měsíců nic neověřoval, i když to má dělat každý měsíc a já jsem předpokládal, že i přesto, že proti mě bylo vedeno správní řízení se zcela bezpečně dozvím výsledek ve chvíli, kdy mi dávka HM nebude vyplacena, protože při dodržení stanovených postupů, by se ihned přišlo na to, že jsem z evidence byl vyřazen.
Mezi tím jsem byl vzat do vyšetřovací vazby a tudíž je zde dle mne vyloučena možnost doručení fikcí, protože v místě trvalého pobytu jsem si z podstaty věci nemohl žádnou poštu převzít a najednou mi do vazební věznice (to jsem tam byl již rok) došla úřední pošta, ve které bylo kompletně vše najednou (rozhodnutí up, návrh na exekuci, exekuční a platební příkaz), čímž mi bylo odepřeno právo, abych se mohl jakkoli bránit (ještě před tím než vůbec soud exekuci nařídil a hlavně jsem do té doby o celé záležitosti neměl ani tušení.
Současný stav je takový že exekutor mi vzal ze mzdy cca 3000 Kč a úřad práce práce ze soc. dávek dalších 3500 Kč (dle mne ve chvíli, kdy celou věc má již exekutor musí vše přes něj), a to již téměř před rokem, ale exekutor o tom nemá ani tušení, protože mu to nikdo nesdělil a tudíž si počítá úroky z úplně jiné částký a pořád ještě chce částku cca 19500 Kč což je o částka vyšší než původní a to i přestože jsem již 7000 Kč uhradíll. Na úřadě práce mi s úsměvem sdělili, že mi to stejně může být úplně jedno, protože jsem to stejně neplatil.
Já tedy nyní zvažuji žádost o upuštění od vrácení přeplatku vzniklého "neoprávněným" přijetím dávek HN, ale nikde se mi nepodařilo najít jakým způsobem to mám udělat (našel jsem pouze že pokud se jedná o částku vyšší než 10000 Kč musí o prominutí zažádat UP, který dávky neoprávněně vyplatil MPSV, ale na základě čeho nebo jak to probíhá pokud se jedná o částku nižší než 10000 Kč jsem přes veškerou snahu nenašel nikde ani slovo) a nebo jako variantu číslo dvě zvažuji podání žaloby na UP (což ale pokud jsem to správně pochopil) je možné až v případě, že byly vyčerpány všechny ostatní možnosti a dodřžen stanovený postup ovšem též co se celého tohoto procesu týče, jsem žádné relevantní informace nedohledal.
Závěrem bych ještě asi měl zmínit skutečnost, že jsem se obrátil i na právní odbor úřadu práce, kde mi ovšem sdělili, že s touto věcí nechtějí mít vůbec nic společného (notož aby za ni byli jakkoli odpovědni), a že to je celé záležitost člověka který se pod to podepsal.
Podle mne se celá věc hlavně vůbec neměla dostat k exekutorovi (jedná se o extrémě necitlivé a hlavně nehospodárné řešení), protože dle v té době platných právních předpisů to mělo být podstoupeno celní správě.
Snažil jsem se, aby můj dotaz byl co možná nejsrozumitelnější a doufám, že se mi to snad podařilo.
Velice děkuji za Váš čás a velmi si Vaší pomoci vážím.
S pozdravem a přáním pěkného dne. D. T.
 
Dobrý den, pokud sporujete řádné doručení exekučního titulu, tedy rozhodnutí úřadu práce, je to důvod na zastavení exekuce. Podejte tedy návrh na zasstavení exekuce a prokažte, že Vám nebyl exkeuční titul řádně doručen. Doporučuji Vám rovněž zjistit si najisto, zda skutečně existuje jen jeden dluh vůči úřadu práce, neboť pokud úřad práce vymáhá po Vás jen jeden dluh a podal v té věci exekuční návrh, bylo by jeho jednání protiprávní. V dalším bych Vám spíše doporučovala zvážit podání návrhu na náhradu škody nesprávným úředním postupem úřadu práce, kde však musíte všechna svá tvrzení doložit. Návrh se zasílá k nadřízenému orgánu, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí.