Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.529.676

Exekuce rodinného domu nového majitele

Odesláno: 
Otevřeno 31 x
1 odpověď
 
1993 jsem uzavřel kupní smlouvu na koupi rodinného domu, kde jsem bydlel s majitelem. Kupní cenu jsem zaplatil. Do dnešního dne jsem se nedomohl zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Bývalý majitel nemovitosti se dostal do problémů a exekutor NÁŠ rodinný dům prodal v dražbě. Platí pro každého právo a občanský zákoník? Kde mohu hledat spravedlnost když nemám peníze? Děkuji.
 
Dobrý den, pokud nedošlo k převodu vlastnického práva na katastru nemovitostí na Vás, vlastníkem zůstal původní majitel, kterému byl dům po právu prodán v dražbě pro uspokojení pohledávky oprávněného. Doporučuji vyzvat písemně dlužníka k vrácení finančních prostředků za prodej domu a pokud tak neučiní, podejte trestní oznámení pro podvod. V případě, že Policie ČR jednání dlužníka neshledá trestné, podejte žalobu v občanskoprávním řízení z důvodu bezdůvodného obohacení dlužníka.