Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.135.964

Exekuce více plátců mzdy

Odesláno: 
Otevřeno 277 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
pobírám invalidní důchod II. stupně ve výši 8000Kč a dále mzdu ve výši 23500 Kč čistého. Exekutor podle všeho nově určil, že nepostižitelná částka přísluší k důchodu, nikoliv ke mzdě.
To znamená, že důchod je mi vyplacen ve výši cca 7500 Kč a mzda pouze 6429 Kč (celkem 13929 Kč). Přitom kdyby byla nepostižitelná částka přiřazena celá ke mzdě, dostal bych důchod 6429Kč a mzdu 12857Kč (celkem 19286Kč), což je rozdíl přes 5000Kč. Od června se ten rozdíl ještě zdvojnásobí.

Je nějaká možnost, jak zajistit, aby exekutor počítal tuto nezabavitelnou částku z mé hlavní mzdy? Koho mám v této věci kontaktovat a jakým způsobem? Pokud exekutora, záleží jen na jeho uvážení, nebo je to jeho povinnost?
Je nějaký zákon, na který bych se mohl odkázat? Četl jsem si § 298 o. s. ř. , kde se píše "Nařizuje-li soud provádění srážek ze mzdy několika plátcům mzdy, určí jim jednotlivě, jakou část nezabavitelné částky nemají srážet." Má tedy exekutor možnost sám určit, že se celá nezabavitelná částka (stoprocentní část) počítá k nižší mzdy (důchodu) a z vyšší mzdy se srazí vše nad 6429Kč?
Ve vaší poradně jsem četl, že by se měly všechny mzdy pro výpočet nezabavitelné částky sečíst. Je toto nějak podloženo? Protože exekutor očividně počítá každou mzdu zvlášť - tak, jak se mu to hodí.
Předem moc děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, jak uvádíte, dle ust. § 298 odst. 1 o. s. ř. § 298 „Nařizuje-li soud provádění srážek ze mzdy několika plátcům mzdy, určí jim jednotlivě, jakou část nezabavitelné částky nemají srážet. Kdyby příjem povinného nedosahoval u některého plátce mzdy ani uvedené části nezabavitelné částky, je plátce mzdy povinen oznámit to soudu. Soud pak znovu určí, jakou část nezabavitelné částky má každý plátce mzdy srážet. Soud může též určit, zejména jsou-li prováděny srážky již jen pro běžné výživné, aby je prováděl pouze některý z plátců mzdy a aby ostatní v provádění srážek zatím nepokračovali. “ Dle ust. § 28 zák č. 120/2001 Sb. , exekučního řádu „Exekuci vede ten exekutor, kterého v exekučním návrhu označí oprávněný a který je zapsán v rejstříku zahájených exekucí. Úkony exekutora se považují za úkony exekučního soudu. “ Způsob rozpočítání nezabavitelné částky není zákonem stanoven. Z uvedeného plyne, že soudní exekutor v postavení soudu určuje dle své úvahy jednotlivým plátcům mzdy, jakou část nezabavitelné částky nemají srážet. Nezabavitelná část mzdy se však vždy vypočete pouze jednou, ze součtu všech zjištěných mezd.