Počet stránek ve webu: 40.654

V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.439.266

Společná insolvence manželů

Odesláno: 
Otevřeno 166 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
s bývalou manželkou jsme ve společné insolvenci. Rozvod proběhl v době konání insolvence. Nyní když má končit v květnu 60 měsíců insolvence a je tam více jak 30% zaplacených závazků jsem se včera (19.03.2019) dozvěděl, že neplatí např. nájem, popelnice, poplatky za tv a rozhlas... už nevím co dělat, protože ani nemohu vše zjistit v jaké výše a hlavně kde má dluhy a tak to doplatit... co bude následovat když někde vzniknou dluhy? Snažil jsem se něco minulý rok zaplatit, ale ona se prostě neponaučila a já nemohu vše dohledat ani nevím kde co má. Co bude následovat, když máme společnou insovenci jelikož jsme byli manželé a měli společné dluhy, ale já v dobré víře jsem myslel, že se ponaučila jako já. Má částečný invalidní důchod, tak jí nic nestrhávají a jde to pouze mě z platu a dar. Chci se nechat odlužit a být čistý a začít nový život.
Děkuji.
 
Dobrý den,

je otázkou, proč dlužník není schopen platit účty, pokud je do teď platil a zůstávala mu částka, ze které měl dlužník hradit účty, aby mu nevznikaly nové dluhy.

Splněním podmínek uvedených v § 418 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona může být oddlužení zrušeno a výhody oddlužení by tak byly zrušeny a byl by vyhlášen konkurz. Po skončení konkurzu nemůže dojít k osvobození od placení zbylých ""starých"" dluhů, o kterém automaticky rozhodne soud, a to bez návrhu dlužníka (jde o novou právní úpravu - dříve bylo třeba dlužníkem podat návrh na osvobození).

Nicméně rozhodnutím insolvenčního soudu o vzetí na vědomí splnění oddlužení dlužníka vzniká překážka pro zrušení schváleného oddlužení (usnesení Vrchního soudu v Olomouci, sp. zn. KSOS 34 INS 12709/2010, č. j. 1 VSOL 814/2016-B-39, ze dne 21. 7. 2016: „Existence peněžitého závazku ve smyslu § 418 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona je důvodem pro zrušení schváleného oddlužení, ovšem nikoliv pro zamítnutí návrhu na osvobození podle ustanovení § 414 IZ a konstatování, že dlužnice nesplnila povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení, tedy povinnosti vyjmenované v ustanovení § 412 IZ. “).

Podle § 414 odst. 1 insolvenčního zákona, jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. To soud provede i bez návrhu dlužníka.

Na nově vzniklý dluh se osvobození nevztahuje.

Pokud jde o nově vzniklé dluhy, doporučujeme Vám poháhat se zaplacením bývalé manželce, která je v částečném invalidním důchodu, také pomoci jí s vyhledáním dalších nezaplacených dluhů a také pomoci jí s tím, jak předcházet těmto situacím do budoucna. Pokud je v částečném invalidním důchodu, tak je po pracovní stáránce omezena. Nicméně také potřebuje žít a platit náklady na živobytí. Určitě se Vám Vaše pomoc v životě vrátí.
 
Dobrý den, chci se zeptat, s manželem jsme v insolvenci skoro dva roky, nas dvacetiletý syn byl do teď studentem, bohužel kvůli nemoci studium nezvládl. Pobira částečný invalidní. duchod, žije s námi ve společné domácnosti, na nic nám nepřispívá, vse si platí dám, od antibiotik, přes krytí, platí si cesty do Prahy na zákroky a čištění drénu. Nema s nadějí dluhy nic společného. Muze mu insolvenční správce vzít část důchodu. částka 5990 a zahrnout syna do placení dluhu věřitelům? Děkuji za odpoved
 
Dobrý den,

účastníky insolvenčního řízení (dlužníky) jste pouze vy a váš manžel. Splátky na oddlužení se vypočítávají (měsíčně) pouze z vašich příjmů. Příjem vašeho syna (ač s vámi žije ve společné domácnosti) nelze zahrnout do oddlužení.