Počet stránek ve webu: 40.654

V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.439.255

Jak se odvolat k exekuci

Odesláno: 
Otevřeno 108 x
1 odpověď
 
Prosím Vás o právní pomoc ve věci exekuce, kterou jsem obdržel. Informují mě, že
Soudní exekutor připouští vstup nového oprávněného. Já si nejsem vědom svého dluhu ani u prvního oprávněného (Banka – pravděpodobně mě bylo zasláno na adresu, kde jsem již nebydlel).
Dále mám i jiné exekuce, které se mě strhávají se mzdy.
Mám o tom informovat uvedeného exekutora s tím, že již řádně splácím předešlé exekuce a že již nemám další prostředky na splácení další pohledávky v tuto chvíli? A můžu se odvolat s tím, že nesouhlasím s exekuci, když si nejsem vědom dluhu.
Děkuji
 
Dobrý den, pokud máte za to, že exekuce je na Vás vedena neoprávněně, podejte návrh na její zastavení, kde sdělíte důvody, proč má být exekuce zastavena, a přiložíte důkazy. Návhr se podává soudnímu exekutorovi. V případě usnesení o připuštění vtupu nového oprávněného byste mohl brojit pouze proti této nové osobě, nikoliv proti exekuci samé.