Počet stránek ve webu: 41.484


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.000.928

Rozvod a Insolvence

Odesláno: 
Otevřeno 471 x
3 odpovědi
 
Dobrý den máme s manželem manželskou insolvenci která nám za rok končí. jiný společný majetek nemáme tudíž musíme přikládat k soudu při žádosti o rozvod majetkové vyrovnání? nebo stačí jen napsat že společně dořešíme insolvenční řízení a že žádný jiný společný majetek jsme nenabyli za doby manželství Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
pokud chcete Váš rozvod řešit v režimu tzv. nesporného rozvodu, je třeba dohodu o vypořádání společného jmění soudu předložit. S ohledem na fakt, že Vám bylo schváleno oddlužení, text dohody bude toliko obsahovat konstatování, že se ohledem na ins. řízení vedené u soudu XY pod sp. zn. XY jste se dohodly tak, že veškerý majetek (aktiva i pasiva) si rozdělíte v poměru 50:50. Taková dohoda bude platit pouze mezi Vámi a manželem; vůči ostatním osobám (věřitelům) by byla účinná pouze pokud by s ní vyslovili souhlas.
Druhou variantou je soudu dohodu o vypořádání soudu vůbec nepředkládat a rozvod řešit v režimu tzv. sporného rozvodu, což ve Vaší situaci s ohledem na probíhající insolvenční řízení doporučuji.
 
Ale my souhlasime že insolvenci doplatime zbývá nám rok a bude vše ok. Chceme řešit rozvod dohodou jelikož už více jak 3roky spolu nesdilime společnou domácnost a ani spolu nemluvíme také nám jde spíše jen o to že se konečně rozvedeme.
 
Dobrý den,
pro tzv. nesporný rozvod platí, že podmínkou tohoto postupu je předložení dohody o majetku, bydlení a výživném soudu spolu s návrhem na rozvodmanželství.
Uzavřete proto formální písemnou dohodu o tom, že veškerý majetek dělíte na polovinu a vzájemně nežádáte žádné výživné na rozvedeného manžela.
Pokud máte společné nezletilé děti, je třeba, aby soud rozhodl o výchově a výživě těchto dětí; do té doby manželství rozvedeno nebude.