Počet stránek ve webu: 41.232

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.826.017

dotaz ohledně exekuce vzniklé z pokuty

Odesláno: 
Otevřeno 142 x
1 odpověď
 
Dobrý den,

V prosinci roku 2018 jsem se vydal na pokladnu Dopravního podniku hl. m. Prahy ověřit na základě předloženého občanského průkazu, zda u mé osoby není evidována neuhrazená pokuta. Paní na pokladně sdělila, že pokutu eviduje. Pokutu jsem chtěl na místě uhradit. Blokový list o pokutě již nemám. Bylo mi sděleno, že nedoplatek byl předán v 11/2018 do exekuce, nebylo možné na místě nedoplatek uhradit. Čekal jsem, zda budu obeznámen exekutorem, kam a jakou částku mám tedy zaplatit. V únoru jsem usoudil, že už dál čekat nechci. Zavolal jsem přidělenému exekutorovi, abych se dozvěděl jakým způsobem mám vzniklou situaci napravit. Bylo mi sděleno, že mi nebylo ještě odeslané oznámení a víc se semnou nebavili, že prý ztrácí čas. Poslal jsem tedy Dopravnímu podniku žádost o poskytnutí informací podle §14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím zda by mi nahradili blokovou pokutu sdělením, kde bude vyčíslená částka, kterou mám uhradit a na jaký účet. Dopravní podnik mi odpověděl: „Výše dlužné částky po nalézacím a soudním řízení činí k dnešnímu dni 3.480,20Kč. Denně se však navyšuje o úroky z prodlení ve výši 8.05% p. a. Případné exekuční náklady nám nejsou známy, neboť je vyčísluje exekutor. Lze tedy doporučit zaplacení dlužné částky 3.480,20Kč na č. ú……. spravující advokátem pod VS……. Tím bude uhrazena vymáhaná dlužná částka a pro kalkulaci a úhradu nákladů exekuce bude nutno se obrátit na exekutora. “ V souvislosti s mým konstatováním, že mi nebyl zaslán žádný dopis od exekutora mi Dopravní podnik sdělil, že s pravděpodobností mluvím o usnesení o zahájení exekuce a že tedy není jasné zda již byla exekuce usnesením nařízená. Výše uvedenou částku jsem uhradil na uvedené číslo účtu dne 14.03.2019. Žádám Vás o radu jak dále postupovat, co napsat a kam zaslat abych zastavil exekuci. Děkuji za Vaši odpověď.
 
Dobrý den, Vámi popisované jednání zaměstnanců exekutora je v rozporu se základním pravidlem vedení exekuce, vést ji rychle a účelně. Není rozhondé, zda jse byl již obeznámen o probíhající exekuco exekutorem, ale zda exekuční soud již vydal pověření k vedení exekuce dotčenému exekutorovi. Doporučuji Vám informovat se na uvedenou skutečnost na okresním/obvodním soudu v místě Vašeho bydliště. Vzhledem k časovým dispozicím, které uvádíte, žádost o pověření měl exekutor již zaslat a soud jej pověřit. Na postup exekutora si stěžujte dohledovým orgánům, Exekutorské komoře ČR a Ministerstvu spravedlnosti ČR, které by měly zjednat nápravu. Můžete také na Ministerstvo spravedlnosti ČR podat návrh na náhradu škody vzniklé z protiprávího postupui exeklutora dle zákona č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, avšak škodu byste musel prokázat, stejně jako příčinnou souvislot mezi jednáním exekutora a jejím vznikem.