Počet stránek ve webu: 39.655

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.766.116

oddlužení splátkovým kalendářem

Odesláno: 
Otevřeno 81 x
1 odpověď
 
Dotaz:
Může pokyn insolvenčnímu správci ke zpeněžení zajištěné nemovitosti dlužníka při oddlužení splátkovým kalendářem podat kterýkoliv zajištěný zástavní věřitel samostatně?
 
Dobrý den,
pokyn ke zpeněžení zajištěné nemovitosti dává insolvenčnímu správci věřitel první v pořadí.
Z ust. § 293 odst. 1 insolvenčního zákona platí: „Jde-li o zpeněžení věci, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. Jestliže zajištěný věřitel neudělí příslušné pokyny ani ve lhůtě určené insolvenčním soudem, má právo je udělit zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako další v pořadí. “