Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.826.720

Insolvence a SJM

Odesláno: 
Otevřeno 148 x
1 odpověď
 
Nyní probíhá mé insolvenční řízení, které se ještě zřejmě kvůli podané Žalobě bývalého manžela, se protáhne.( Oddlužení mám schválené, ale díky podané Žalobě nelze zpeněžit majetkovou podstatu - tedy nelze prodat byt)
1.11.2019 budou 3 roky od pravomocného rozvodu manželství.
Bylo mi totiž řečeno (nevím, zda je to pravda), že pokud není SJM do třech let od ukončení manželství vypořádáno, pak se automaticky dělí na 2 poloviny.
Mám zato, že bývalý manžel chce, aby v rámci mého oddlužení se vypořádaly celé dluhy spadající do SJM, ale aby plusový majetek, tedy nemovitost, byla rozdělena na dvě poloviny. Obávám se, aby 1/2 ceny nemovitosti stačila na oddlužení od dluhů spadajících do SJM ( žádné výhradní dluhy nemám).
Jelikož mám zato, že bývalý manžel prostřednictvím obstrukcí v rámci mého insolvenčního řízení chce řízení prodloužit právě až do 1.11.2019, kdy tento den to budou 3 roky od pravomocného ukončení manželství, jak jsem již uvedla,
co by v souvislosti s mým insolvenčním řízení po 1.11.19 následovalo...? Jak by probíhalo vypořádání SJM?
Též sem se dozvěděla, že by měl vypořádání SJM provádět můj insolvenční správce, který by měl předložit bývalému manželovi návrh dohody o vypořádání SJM. Pokud by býv.manžel s tímto návrhem dohody o vypořádání SJM nesouhlasil, podá přímo můj insolvenční správce Žalobu o vypořádání SJM a SJM vypořádá soud. Pak by ale musel insolvenční správce stihnout podat Žalobu do 1.11.19, nebo se mýlím? Insolvenční správce mi však sdělil, že vypořádání SJM provádět nebude.
Tyto informace mi byly poslány z finanční poradny:
"Vypořádání SJM bude provádět Váš IS. Ten bude při vypořádání SJM jednat místo Vám. Váš IS připraví a předloží Vašemu exmanželovi návrh dohody o vypořádání SJM. Pokud Váš exmanžel nebude s tímto návrhem souhlasit a Váš IS nepřistoupí na (proti)návrh Vašeho exmanžela, podá Váš IS žalobu o vypořádání SJM a Vaše SJM vypořádá soud. Jestliže vznikne z vypořádání SJM pohledávka Vašeho exmanžela za Vámi, stane se Váš exmanžel Vaším dalším věřitelem. Nebude-li skončeno Vaše insolvenční řízení dříve, než vznikne Vašemu exmanželovi pohledávka za Vámi z titulu vypořádání SJM, bude se v rámci Vašeho oddlužení uspokojovat i jeho pohledávka."
Nebo mohu přímo já podat nyní žalobu na vypořádání SJM, když se řeší moje insolvence? Potažmo jde o to, že v SJM je byt, ve kterém nikdo nebydlí řadu let a který je zatížen dluhem u hypoteční banky a dluhem u SVJ ( oba dluhy spadají do SJM a oba dluhy se řeší prostřednictvím mého insolvenčního řízení). Bývalý manžel podal Žalobu na vyjmutí tohoto bytu spadajícího do SJM z mé majetkové podstaty. Přitom mne jde jen o to, zaplatit společné dluhy z prodeje bytu, který odmítal bývalý manžel podat.
Žalobu o vypořádání SJM jsem měla podanou na soudu, ale musela jsem ji stáhnout, jelikož jsem podávala právě návrh na oddlužení ( bylo mi řečeno, že by mohlo dojít ke komplikacím v insolvenčním řízení, pokud bych Žalobu o vypořádání SJM nestáhla) -
Nyní se však obávám blížícího konce termínu tzv.3 leté doby, kdy se údajně dělí majetek na polovinu ( dluhy v insolvenčním řízení by se však prý na polovinu nedělily).
Jaká je vaše rada? Čekat na konec insolvenčního řízení a nepodávat Žalobu o vypořádání SJM, nebo ji podat i přes běžící nedokončené insolvenční řízení, nebo ji má povinnost podat insolvenční správce ještě před koncem 3-leté lhůty, nebo ji má podat až po skončení insolvenčního řízení?
Děkuji. Prosím o odpověď na všechny moje otázky.
Hezký den.
 
Dobrý den,

pokud má být SJM vypořádáno jinak než dohodou manželů (která u Vás nepřichází v úvahu) anebo fikcí, je třeba podat do 3 let od právní moci rozvodu manželství návrh na vypořádání SJM soudem.
Ohledně vypořádání pohledávek platí ust. § 737 odst. 2 občanského zákoníku, že „Vypořádání dluhů má účinky jen mezi manžely. “ Tj. bez souhlasu věřitelů není možné docílit žádné dohody či rozdělení tak, že by dluhy převzal pouze jeden z rozvedených manželů. Za společné dluhy (tj. dluhy vzniklé za dobu trvání manželství) budou nadále odpovídat oba bývalí manželé společně a nerozdílně.
Dle mého názoru je třeba, abyste návrh na vypořádání SJM podala Vy, neboť insolvenční zákon přechod povinnosti vypořádat SJM na insolvenčního zakotvuje pouze v případě, kdy na dlužníka byl prohlášen konkurs.
Insolvenční správce bude účastníkem soudního řízení o vypořádání SJM, avšak pouze ve vztahu k majetku, který je předmětem zajištění věřitelů, kteří přihlásili pohledávky do Vašeho insolvenčního řízení.

S ohledem na výše uvedené mám za to, že jediným řešením nastalé situace bude v příslušné 3leté lhůtě podat návrh na vypořádaní zaniklého SJM. V tomto případě bude zároveň vhodné požádat oba věřitele o případný souhlas s vypořádáním tak, aby bylo účinné i vůči nim. Pro tento žalobní návrh však doporučuji vyžít služeb advokáta, když insolvenční správce Vás v tomto sporu nesmí nijak zastupovat.
Jelikož cena zajištěného bytu přesahuje výši pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení, tak dle mého názoru ani nelze postupovat jinak (SJM by se nevypořádávalo pouze v případě, kdy dluhy SJM převyšují hodnotu majetku).