Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.069.719

úmrtí během insolvence

Odesláno: 
Otevřeno 142 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
rodiče společně spláceli splátky v insolvenci. V průběhu insolvence otec umřel a máma stále doplácela stejnou částku do konce insolvence. Zároveň se řeší dědictví. Dle předběžných informací nám bylo řečeno, že máma zdědí dluhy po otcovi a tím se zřejmě dostane do další insolvence. Je toto řešení správné? Protože kdyby se otec dožil konce insolvence, tak by byla splacena stejná částka, jakou doplatila máma.
Děkuji vám za pomoc a odpověď.
Václavík
 
Dobrý den,
Vaše matka žádné dluhy zdědit nemůže (i kdyby o tom bylo rozhodnuto v dědickém usnesení), neboť se fakticky jedná o tytéž dluhy, od jejichž placení je osvobozena.
Pro právní jistotu však doporučuji Vaší matce se dědictví po otci zřeknout, stejně tak všem dalším zákonným dědicům (dětem), anebo převzít dluhy s výhradou soupisu majetku (což znamená, že dědic ručí za dluhy jen do výše nabytých aktiv – zděděného majetku).
 
Dobrý den, děkuji za odpověď. Můžete mi dát vědět, na základě jakých paragrafů, popř. soudních rozhodnutích vycházíte? Děkuji
 
Dobrý den,
s ohledem na extrémní mnohost ustanovení a soudních rozhodnutí Vám zde tyto nebudu rozepisovat, neboť toto přesahuje povahu bezplatné právní poradny. Stěžejní pasáže najdete zejména v zákoně č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, a to části třetí, hlavy III.
V případě, kdy bude notář trvat na své verzi, tedy že 1/2 dluhů otce přešla na matku, doporučuji uplatnit výhradu soupisu majetku a v souladu s ust. § 1711 občanského zákona navrhnout, aby soud věřitele vyzval k přihlášení své pohledávky do dědického řízení.