Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.768.368

Vyplacení insolvence

Odesláno: 
Otevřeno 134 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Chtěl bych Vás požádat o pomoc. Rodiče šli do insolvence v roce 2015 a v roce 2012 na mne přepsali dům. Po dvouletém tahání s ins. správcem se domohl navrácení majetku do majetkové podstaty a trval na zpeněžení. Rozhodl jsem se že jim pomohu a daroval jim finanční obnos, který byl odeslán na účet majetkové podstaty. Jednalo se o částku 840000 Kč z které si ins. správce chtěl nárokovat odměnu ve výši 9%. Krajský ins. soud mu odměnu schválil, tak jsem se odvolal k Vrchnímu soudu a tam mu byla odměna zamitnuta a vše bylo vráceno ke krajskému soudu, kde měl za povinnost vypracovat zprávu na prerozdělení peněz věřitelům. Měl tak učinit do konce roku 2018 a stále se nic neděje. Dnes (08.03.2019) jsem nahlédl do isir a u jeho jména je poznámka pozastavení činnosti podle §9/1d. Nemohl zproneveřit ty peníze z účtu maj. podstaty? A jak to máme nyní řešit, máme stále čekat nebo se obrátit na soud? A druhý dotaz ohledně splátek. Na účtě maj. podstaty je dostatek peněz k vyplacení věřitelů a rodičům stále strhavají splátky z důchodu. Kdo může zastavit splátky? Tím vznikl přeplatek na účtě maj. podstaty cca 115 000kc. Nemohou o tyto peníze přijít? Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
doporučuji v této věci požádat písemně soud o sdělení, z jakého důvodu dosud nebyla předložena soudu daná zpráva, a to společně s žádostí, aby soud uložil insolvenčnímu správci povinnost dát plátci příjmu rodičů (tj. České správě sociálního zabezpečení) pokyn k zastavení provádění sráže z jejich příjmů. V tomto případě je však možné, že tak insolvenční správce již učinil, bohužel ČSSZ reaguje na výzvy insolvenčních správců s prodlením a není výjimkou, že jsou ze strany ČSSZ prováděny srážky ještě 3 měsíce po té, kdy dá insolvenční správce pokyn ke jejich zastavení.
Ohledně pozastavení činnosti ins. správce můžete být v klidu; pozastavení činnosti dle ust. § 9 odst. 1 psím. d) zákona o insolvenčních správcích je přerušena činnost insolvenčního správce správci, který se stal ohlášeným společníkem veřejné obchodní společnosti. Rozdíl nastane pouze v tom, že insolvenční správce nebude vykonávat činnost „na své jméno“, ale pod hlavičkou v. o. s. ; pro Vaše rodiče se tímto však fakticky nic nemění.