Počet stránek ve webu: 39.637

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.764.618

Zablokování účtu manželky

Odesláno: 
Otevřeno 83 x
1 odpověď
 
Dobrý den, svojí vinou jsem se dostal do exekuce. Mám zablokovaný účet, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti (vlastním 1/4 nemovitosti, kde nebydlím a nemám tu trvalý pobyt). Dluh jsem udělal za svobodna, exekuční příkaz k prodeji byl nařízen až v době manželství. Je možné, že manželce rovněž zablokují její účet? Předmanželskou smlouvu nemáme. Nemůže manželka přijít o byt v jejím vlastnictví (zdědila ho předtím než jsme se vzali)? Trvalý pobyt mám u manželky. Mohou zde exekutoři zabavovat věci? Pěkný den. Děkuji.
 
Dobrý den, současný občanský zákoník umožňuje věřitelům, aby uspokojovali své pohledávky z majetku povinného a majetku ve společném jmění manželů i tehdy, pokud dluh vznikl jednomu z manželů ještě před vstupem do manželství. Z procesních předpisů vyplývá, že za uvedených okolností lze takový majetk zajistit a zpěnežit včetně účtu manželky povinného. Vaše manželka má však možnost dodatečně písemně informovat věřitele, že s dluhem nesouhlasí a následně podat návrh na částečné zastavení exekuce a žádat, aby byla zastavena co do majetku ve společném jmění ve výši ½. O výlučný majetek, např. byt ve výlučním vlastnictví Vaše manželka přijít nemůže, avšak na uvedené adrese může být provedena exekuce prodejem movitých věcí, tj. sepsány a zabaveny věci, které jsou ve Vašem majetku nebo ve společném jmění. Pokud by byly zabaveny výlučné věci manželky nebo třetí osoby, bránit se lze návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu, v němž musí dotčená osoba prokázat své vlastnictví; to však nebývá jednoduché.