Počet stránek ve webu: 41.304


Z DŮVODU DOVOLENÉ (1.-31.7.2022)
DOTAZY NEJSOU PŘIJÍMÁNY.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.877.840

Bratrova exekuce a dům

Odesláno: 
Otevřeno 257 x
1 odpověď
 
Dobrý den, bratr má exekuci (ex. příkaz k prodeji nemovitosti) na polovinu domu (1 bytová jednotka), kde je druhá polovina moje. Nebude jeho exekucí postižena i moje část domu? Když jsem se smířil s tím, že půjde polovina domu dražby, že bych se ji snažil odkoupit, začal náhle přes svoji dceru komunikovat se mnou. Neteř nejdříve nahlížela na stav situace jinak než nyní, kdy je zpracovaná otcem a snaží se řešit jeho situaci a nekouká na babičku natož na mne a moje děti. Je možné, aby do exekuční dražby vstoupila jeho manželka, moje švagrová či ona jeho dluh zaplatila? Bratr nebydlí v domě, bydlí v se svojí manželkou v jejím bytě. Když by dluh (více jak 750 000, -) zaplatili, tlačí na mne, abych od něj za stejnou cenu (ne-li větší) polovinu domu odkoupil. Po úmrtí otce (něco málo přes 2,5 roku) jsem začal s rekonstrukcí, na kterou mám napsaný bratrův souhlas - co se bude opravovat. Po otcově úmrtí nebyl znalecký posudek z poloviny částky tak velký jako je bratrův dluh (znalecký posudek v té době činil 1 050 000, -), ale maminka zde ještě neměla věcné břemeno. Bratr se finančně ani pracovně na ničem neúčastnil. Nebere v potaz to, že naše maminka má zde věcné břemeno - dožití. Mamince je 60 let. Snižuje cenu nemovitosti takové břemeno? Maminčino břemeno je sjednané na celek (dům i se zahradou). V případě vydražení třetí osobou, má maminka nárok zde bezúplatně dožít? (Smlouva o zřízení břemene je zřízena bezúplatně s tím, že přechází na další možné budoucí vlastníky.) V případě, že kdyby dluh zaplatili a bratr na mě tlačil s odkoupením poloviny nemovitosti, je nutný nový odhad (znalecký posudek), odrazí se v něm cenově maminčino bezúplatné věcné břemeno dožití - o kolik by se cena snížila minimálně? V případě, může ze své strany mamince bratr věcné břemeno zrušit? Já ho rušit nechci. Když návrh na vložení vkládal na katastr, byla u advokáta smlouva podepsána mnou, jím i maminkou, která věcné břemeno přijala. Smlouvu i vklad na katastr jsem platil já. Chtěl bych, aby maminka svůj život dožila v domě, jak je zvyklá. Je to její domov a celý její život. Finančně i pracovně se na chodu i malých opravách domu vždy oproti bratrovi podílela. Děkuji Vám moc za řadu odpovědí.
 
Dobrý den, Váš podíl na nemovitosti postižen nebude, dluh lze vymáhat pouze z majetku povinného, v tomto případě z podílu Vašeho bratra. Dluh včetně nákladů za exekuční řízení může během exekuce vyplatit povinný či jiná osoba (tedy i manželka povinného). Úhrada dluhu Vašeho bratra nemá s případným převodem podílu na nemovitosti Vašeho bratra na Vás nic společného, tento podíl můžete od bratra po ukončení exekuce odkoupit za dohodnutou cenu, pokud Vám cena nevyhovuje, ke koupi nepřistoupíte. Pokud má v nemovitosti Vaše maminka věcné břemeno dožití, pochopitelně se její cena snižuje a to dost podstatně, toto stanovuje znalec, ale může to být odhadem i 50% z ceny. Pokud by se podíl Vašeho bratra dražil, věcné břemeno bude nemovitost zatěžovat dál a nový spoluvlastník jej musí respektovat. Výš bratr mamince věcné břemeno zrušit nemůže, jde o trojstrannou dohodu a ona i Vy byste museli souhlasit. Za výše uvedených okolností je pro Vás výhodné podíl bratra vydražit v dražbě (jako spoluvlastník máte předkupní právo), pokud bude dražba. Pokud ne, zdržela bych se na Vašem místě jakéhokoliv právního jednání, tj. nedělejte nic, na nevýhodné podmínky bratra nepřistupujte.