Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.070.165

Dobrý den, mám hypotéku ke které jsem obdržela i kreditní kartu. Dostala jsem se do problémů a na obojí bylo dáno exekutorské zástavní právo.Podala jsem návrh na oddlužení které bylo povoleno. Banka si dala požadavek že nechce být na hypotéku splácena sp

Odesláno: 
Otevřeno 108 x
3 odpovědi
 
splátkovým kalendářem ale chce být uspokojena z prodeje nemovitosti. Insolvenci mám řádně ukončenou a jsem soudem osvobozena od zbylých dluhů. Za 5 let trvání insolvence banka nemovitost neprodala. Karta byla splácena spl. kalendářem. Teď chce banka zbytek včetně všech exekutorských nákladů doplatit - má na to právo a platí dál exekutorské zástavní právo? Děkuji
 
Dobrý den,

pokud banka přihlásila svou pohledávku z titulu dluhu na kreditní kartě jako nezajištěnou majetkem dlužníka a byla uspokojována v rámci plnění splátkového kalendáře, nejsou banka ani soudní exekutor oprávněni domáhat se dalšího plnění, neboť usnesením insolvenčního soudu jste byla osvobozena od placení zbytku tohoto dluhu.
V tuto chvíli doporučuji zaslat (i) příslušnému soudnímu exekutorovi návrh na zastavení exekuce z důvodu, že jste byla osvobozena od placení zbytku dluhů, společně s žádostí o zrušení exekutorského zástavního práva na nemovitostech s odůvodněním, že toto zaniklo, když banka (oprávněný) uplatnil pohledávku v rámci insolvenčního řízení jako nezajištěnou; (ii) požádejte písemně insolvenční soud, aby usnesení o osvobození od zbytku dluhů po vyznačení doložky právní moci zaslat příslušnému katastrálnímu úřadu, v jehož obvodu se nemovitost zatížená exekutorským zástavním právem nachází.

Ohledně pohledávky z titulu nespláceného hypotéčního úvěru platí, že pokud banka přihlásila svou pohledávku jako zajištěnou majetkem dlužníka (nemovitostí) a nemovitost nebyla v průběhu insolvenčního řízení zpeněžena z důvodu, že věřitel nepožádal o zpeněžení majetku, zůstává věřiteli právo domáhat se uspokojení pohledávky z výtěžku zpeněžení tohoto majetku zachováno, přičemž tuto problematiku výslovně upravuje ust. § 414 odst. 4 insolvenčního zákona.
 
Dobrý den, děkuji za odpověď. Ohledně karty na mě stále zaměstnankyně banky tlačí o doplatek karty i vysoké náklady exekutora. Exekutor na mou žádost nereaguje a zápis na LV nechce dát odstranit. Asi tedy musím sehnat nějakého právníka který by mě mohl zastupovat a pomoci mi. Zeptám se, mám nějakou šanci na výmaz zápisu na LV bez doplatku karty i nákladů exekutora? Děkuji. Host 7043
 
Dobrý den,
dle mého názoru máte vysokou šanci na to, abyste se domohla výmazu zatížení na listu vlastnictví i bez úhrady pohledávek, od jejichž placení jste již byla osvobozena.
Ohledně kvalifikovaného podání katastru nemovitostí však doporučuji se na právníka / advokáta obrátit.