Počet stránek ve webu: 41.232

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.832.990

Insolvence a deponovany plat

Odesláno: 
Otevřeno 336 x
5 odpovědí
 
Dobrý den, bylo mi schváleno 6.2.2019 oddlužení splatkovým kalendářem s nižší splátkou. Od soudu je dané srážet do výše 5700. Znamená to tedy, že pokud by byl výdělek větší díky třeba svátkům, presčasům atd. , že bude zbytek mzdy zůstávat mě? A pokud by bylo i jiné zaměstnání, tak tam se bude také strhávat 5700? A bude to použito jako mimořádná splátka? Dále pravnik mi řekl, že nemám zbytečné do ničeho štourat a říkat si o deponovanou mzdu, kterou mám u zaměstnavatele. Jak to je tedy z deponovanou mzdou? Když jsem měla exekuce? Bude použita pro věřitele, nebo vyplacena Mě? Všude jsou názory každé jiné a mě bylo na průzkumném jednání správcem řečeno, že to bude použito na věřitele? Tak teď nevím, jak se správně zachovat. A poslední dotaz. První splátka proběhne v březnu 25.3,tudíž ještě teď do konce února musím já odeslat odměnu správci ve výši 1089Kč? Děkuji za odpověď
 
Dobrý den,
stanovení tzv. fixní splátky ve výši 5 700, - Kč znamená, že zaměstnavatel provede v daném měsíci srážku z Vaší mzdy právě v této výši, bez ohledu na výši čisté mzdy (tedy i pokud byste měla čistou mzdu ve výši 30 000, - Kč, srážka bude činit právě 5 700, - Kč).
Ohledně nakládání s deponovanou částí mzdy v období od zahájení insolvenčního řízení do schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře jsou názory opravdu nejednotné, ale dle našeho názoru tato částka náleží ze zákona dlužníkovi (ač minimálně morálně by měla být použita pro uspokojení věřitelů), jelikož dlužník má v tomto období dle ust. § 229 insolvenčního zákona dispoziční oprávnění ke srážkám ze mzdy.
O počátku splátkového kalendáře platí, že ten začne v měsíci březnu (kdy zaměstnavatel provede srážku z Vaší mzdy za měsíc únor) a tedy zálohu na odměnu správce ve výši 1089, - Kč za měsíc únor musíte ještě uhradit Vy.
 
Dobrý den, firma, ve které jsem pracovala, vyhlásila 14. 1. 2019 insolvenci, od 15. 1. 2019 jsme museli firmu opustit. Do dnešního dne jsme nedostali výplatu ani za prosinec, leden. Nedostali jsme ani výpověď. Jak máme postupovat. Děkuji
 
Dobrý den,
primárně je třeba, abyste svou pohledávku z titulu neuhrazené mzdy a odstupného uplatnil u insolvenčního správce, a to na předepsaném formuláři „Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou“, který naleznete na webu Ministerstva spravedlnosti: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR
Zároveň je možné žádat v příslušné lhůtě Úřad práce o kompenzaci mzdových nároků. Bližší informace Vám podá příslušné pracoviště Úřadu práce a informace k tomuto tématu můžete najít na webu Ministerstva práce a sociálních věcí: https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/insolvence/ins_prava
Obecně platí, že pohledávky z titulu nevyplacených mezd se v rámci insolvenčního řízení uspokojují přednostně, ihned po samotných nákladech insolvenčního řízení.
 
Dobry den chtěla bych zeptat jsem vedená v insolvencnim rizeni mám už i prideleneho insolvencniho správce soudni řízení mám až v dubnu mezitím mi přijdou ještě dvě výplaty na můj účet. Budou už z nich provedeny nějaké srážky. Muze už mi zaměstnavatel provadet srážky před soudním řízením o insolvenci. Predem děkuji.
 
Dobrý den,
pokud na Vás byly před zahájením insolvenčního řízení vedeny exekuce formou srážek ze mzdy, bude ve srážení zaměstnavatel pokračovat, avšak s tím rozdílem, že srážky je povinen u sebe deponovat (a nevyplácet exekutorovi) do doby, než bude rozhodnuto o schválení Vašeho oddlužení.
Pokud před zahájením insolvenčního řízení žádné exekuce formou srážek ze mzdy vedeny nebyly, zaměstnavatel bude srážky provádět až ve prospěch insolvence po doručení usnesení o schválení oddlužení (plněním splátkového kalendáře).