Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.504.013

zjištění dluhu u již neexistující firmy

Odesláno: 
Otevřeno 140 x
1 odpověď
 
Dobrý den, snažím se dohledat případný dluh u společnosti s. r. o, jež zprostředkovávala služby VPN. Jedná se o záležitost starou cca 9let. Telefon, email ani webová adresa není již aktivní. Navíc dle hledání informací z internetu se firma jeví, jako již "neexistující", na uvedené adrese je firma se změněným názvem a pod ní diskuze od podvedených v rámci odkupu akcií. Jakou cestou se mohu dozvědět o případném dluhu, když se nedá s firmou spojit, neumím vyhledat původ a aktuální činnost společnosti? Četla jsem tu dotazy a rady - vyhledat si v rejstříku, zda je za s. ro. nástupnická firma, ale bohužel se nedokážu ve struktuře firmy, jež byla minimálně 10x přejmenována orientovat. Předem děkuji za reakci.
 
Dobrý den,
na takto obecný dotaz nejsme schopni nijak odpovědět.
Pokud by se však jednalo o dluh starý 9 let, již by proti Vám muselo být vedeno nalézací řízení (podána žaloba na zaplacení u soudu) anebo rozhodčí řízení a následně řízení vymáhací - exekuční.
V tomto případě se doporučuji informovat u místně příslušného okresního / obvodního soudu (tj. soudu, v jehož obvodu máte / měla jste) trvalé bydliště, zda proti Vám bylo nějaké řízení vedeno.
Dále doporučuji navštívit CzechPoint a požádat o výpis z Centrální evidence exekucí, zda proti Vám není v této věci vedena exekuce.
Pokud obě zjištění budou negativní, je téměř vyloučené, aby proti Vám byla nějaká existentní pohledávka, neboť i ta by již byla několik let promlčena.