Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.504.000

Jak nepřijít o nemovitost kvůli exekuci spoluvlastníka, spolumajitele

Odesláno: 
Otevřeno 239 x
3 odpovědi
 
Dcera vlastní polovinu rodinného domu, druhou polovinu zdědil syn pozůstalé. Pozůstalý syn Josef Naščák je povinen uhradit finanční částku ve výši 450.000,- Kč Kateřině Malé, a to do tří let od právní moci rozhodnutí.
Pozůstalý syn XX je povinen uhradit finanční částku ve výši 475.000,- Kč YY, a to do tří let od právní moci rozhodnutí.
Usnesení nabylo právní moci 26.11.2018.
Pozůstalý syn je ve starobním důchodu s částkou asi 6 500Kč.
30. ledna 2019 jsme zjistili na katastru, že je nemovitost, kterou dcera vlastní ideální polovinou označena plombou. Na centrálním evidenci dlužníků má XX 8 exekucí v částce přesahující 695 700 Kč.
Prosíme Vás zdvořile o radu, jak máme dále postupovat, neradi bychom kvůli jeho dluhům o nemovitost přišli.
Děkujeme mnohokrát.
 
Dobrý den, pokud je dlužníkem pouze jeden ze spoluvlastníků, bude případně dražen jen jeho podíl na nemovitosti. Pokud jej vydraží vydražitel, stane se právní mocí příklepu a doplacením nejvyššího podání vlastníkem uvedeného podílu. Tím může být i druhý spoluvlastník, který má v dražbě předkupní právo (tj. může v dražbě jen „dorovnávat“). Doporučuji Vám spojit se s exekutorem, který vydal exekuční příkaz provedení exkeuce prodejem nemovité věci, aby Vám sdělil další postup.
 
Dobrý den, dnes (18.02.2019) jsme se spojili s exekutorem který zaplomboval polovinu nemovitost a ten nám sdělil S ohledem na výši pohledávky nepředpokládáme, že bychom v nejbližší době k dražbě přistoupili. Pokud však povinný neuhradí, bude pohledávka v čase narůstat nelze tak v takovém případě vyloučit prodej budoucí.
Domluvte se tedy s povinným na dalším postupu.
Povinný má kromě této exekuce dalších 8. Pokud jednu exekuci vyplatíme, může se na katastru objevit další plomba. Jak zjistit prosím aktuální výši všech exekucí a jak dál postupovat když bychom všechno uhradili a povinný není ochoten od nemovitosti odstoupit. Děkuji za odpověd´.
 
Dobrý den, pokud povinný nechce svoje dluhy řešit a zároveň nechce o podíl na nemovitosti přijít, není pro Vás výhodné jeho exekuce vyplácet. S určitostí jsou exekuční příkazy vydány i v jiných exekucích (zjistíte na aktuálním LV na katastru) a mohlo by se stát, že díky Vám bude nemovitost zbavena exekucí, povinný Vám z toho nebude hradit nic a naopak si bude opětovně půjčovat. Za čas byste mohli řešit stejný problém, s novými exekucemi. Výhodnější (levnější) by bylo nechat dražbu proběhnout a ½ podíl na nemovitosti vydražit. Jinak aktuální výši všech exekucí není snadné zjistit, nejlépe to lze na plnou moc od povinného a vyřídit s jednotlivými exekutory. Bez plné moci Vám však tyto skutečnosti řeknou jen některé exekutorské úřady, jiné lpí na formalitě a vyžadují plnou moc. Pokud nahlédnete do Centrální evidence exekucí, nebudou zde uvedeny aktuální částky dluhu.