Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.510.069

Dotaz týkající se výkonu exekuce

Odesláno: 
Otevřeno 128 x
1 odpověď
 
Mám k Vám dotaz, jak mám dál postupovat ohledně exekuce, Usnesením 11.4.2005 rozhodl soud o nařízení exekuce podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu ze dne 9.6.2009.
Dne 9.1.2009 sdělila exekutorka soudu, že dává podnět k zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. e).
10.7.2009 byla exekuce zastavená. Výpisem na ČSSZ jsem zjistila, že je u nich stále vedená - exekuční příkaz 7.4.2008.
Prosím o sdělení, zda tato exekuce je i nadále platná, jak dál postupovat, po jaké době je promlčená.
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, není možné, aby soud nařídil exekuci dříve než byl vydán exkeuční titul, avšak předpokládám, že jde o překlep. Obecně platí, že pokud byla exekuce pravomocně zastavena, dluh se dále nevymáhá a dnem po nabytí právní moci běží dál promlčení lhůta. Promlčecí lhůta u sociálního pojištění je upravena v § 18 zákona o pojistném na sociální zabezpečení (č. 589/1992 Sb.). Právo předepsat dlužné pojistné se promlčuje za 10 let ode dne splatnosti. Byl-li proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl. Právo vymáhat pojistné se promlčuje za 10 let od právní moci platebního výměru, jímž bylo vyměřeno. Promlčecí doba neběží po dobu řízení u soudu. Exekuci je při trvajícím dluhu možno nařídit i opakovaně. Doporučuji Vám vyjasnit si stav věci za dané situace přímo u České správy sociálního zabezpečení.