Počet stránek ve webu: 42.413


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.425.454

Zajištěná pohledávka v insolvenci

Odesláno: 
Otevřeno 368 x
3 odpovědi
 
Dobrý den, jsem v insolvenci bylo mi schváleno oddlužení placením splátkového kalendare pro nezajištěné pohledávky. Dvě pohledávky byly zajištěné nemovitosti kterou prodal správce. Jeden zajištěný věřitel byl uspokojen na dalšího se nedostalo. Po ukončení oddlužení bude i tato zajištěna pohledávka odpuštěna? Dekuji
 
Dobrý den,
věřitelé, jejichž pohledávky byly zajištěny Vaším majetkem, mohou být uspokojeni pouze z prodeje právě tohoto majetku. Pokud výtěžek zpeněžení tohoto majetku byl takový, že nedosáhl takové výše aby byli uspokojeni všichni zajištění věřitelé, pohledávka v neuspokojením rozsahu zaniká. Tedy ano, po ukončení oddlužení nebudete povinna tuto pohledávku dále hradit.
 
Dobrý den, měla bych dotaz ohledně uznání dluhu. Půjčila jsem v roce 3/2015 kamarádovi peníze, které by mi měl splatiti do 3/2022, Na půjčku mi podepsal uznání dluhu, jenže v 9/2018 přestal platiti a až nyní jsem zjistila, že je ve výkonu trestu a požádal o oddlužení. Jak bych měla v této věci postupovat, když jsem se nepřihlásila do insolvenčního řízení? Děkuji
 
Dobrý den,
pokud již uplynula lhůt pro přihlašování pohledávek, která je 30 dní ode dne zveřejnění usnesení o zjištění úpadku dlužníka, bohužel již nemáte možnost, jak se svých financí legální cestou domáhat.
Pokud ještě lhůta pro podání přihlášky neuběhla, je třeba ji na příslušném formuláři ihned do řízení přihlásit.
Pakliže nastala situace, kdy dlužník je ve výkonu trestu a v rámci vykonávání trestu požádal o oddlužení, doporučuji insolvenčnímu soudu zaslat návrh na zrušení schváleného oddlužení s odůvodněním, že dlužník tímto sleduje nepoctivý záměr, když zákon předpokládá morální kredit dlužníků a zároveň předpokládá, že dlužník bude splátky v oddlužení hradit ze svých příjmů, což je v rámci výkonu trestu odnětí svobody sporné.