Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.969

Exekuce bratra, týká se mě?

Odesláno: 
Otevřeno 236 x
1 odpověď
 
Dobrý den, mám bratra, který žije ve Skotsku, bohužel si neodhlásil trvalý pobyt tady v ČR a je vedený v domě, ve kterém jsme kdysi taky bydleli a který jsme už dávno prodali. Mysleli jsme tehdy, že je odhlášený z jeho adresy. Jelikož se neodhlásil, stále mu naskakují dluhy neplaceného zdravotního pojištění. Prý už tam na něj chystají exekuci. Problém je, že bratr o tom ví, ale prostě to neřeší a zatím asi řešit nebude. Chci se zeptat, jestli ho můžu nějak já odhlásit z ČR. Taky mě zajímá, jestli když tu není, můžou exekutoři přijít za mnou jako sestrou a chtít něco po mně, popř. po těch lidech co bydlí v domě, kde bydlel můj bratr dřív. Děkuji
 
Dobrý den,
jakékoliv úkony za bratra byste mohla činit pouze na základě bratrem udělené plné moci s ověřeným podpisem.
Vlastník domu, ve kterém má Váš bratr nahlášeno trvalé bydliště, však může podat příslušnému úřadu návrh na zrušení trvalého pobytu Vašeho bratra na adrese tohoto domu z důvodu, že bratrovi nesvědčí žádné užívací právo k domu a v domě fakticky ani nebydlí. Po tomto řízení se úřední adresou občana pro evidenční účely a pro komunikaci s úřady bude po odhlášení trvalého pobytu sídlo ohlašovny až do doby, než si sám nezvolí jiné místo trvalého pobytu.
Ohledně Vašeho příbuzenského vztahu platí, že exekuce může být vedena pouze proti tomu, proti komu je vedena, nikoliv proti komukoliv dalšímu (tedy např. Vám jako sestře) ; výjimkou pak jsou (bývalí) manželé pro dluhy vzniklé za dobu trvání manželství.