Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.916.667

Insolvence zaměstnavatele a nárok zaměstnance

Odesláno: 
Otevřeno 88 x
1 odpověď
 
Dobrý den, chci se zeptat, zda se uspokojují nároky věřitelů s. r. o. , která je v insolvenci, ze základního kapitálu firmy v případě, kdy firma nevlastní žádný majetek nebo majetek, jehož zpeněžení nedostačuje k pokrytí závazků? Jaký je postup v případě, kdy se nedohledá žádný majetek a firma s ins. správkyní nekomunikuje? Jako bývalý zaměstnanec mám nárok na úhradu nevyplacených mezd, jaké mám šance? Děkuji
 
Dobrý den,
primárně je třeba, abyste svou pohledávku (postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou dle ust. § 169 odst. 1 písm. a insolvenčního zákona) uplatnit u insolvenčního správce, a to na předepsaném formuláři „Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou“, který naleznete na webu Ministerstva spravedlnosti: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR
Zároveň je možné žádat v příslušné lhůtě Úřad práce o kompenzaci mzdových nároků. Bližší informace Vám podá příslušné pracoviště Úřadu práce a informace k tomuto tématu můžete najít na webu Ministerstva práce a sociálních věcí: https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/insolvence/ins_prava
Obecně platí, že pohledávky z titulu nevyplacených mezd se v rámci insolvenčního řízení uspokojují přednostně, ihned po samotných nákladech insolvenčního řízení.