Počet stránek ve webu: 41.304


Z DŮVODU DOVOLENÉ (1.-31.7.2022)
DOTAZY NEJSOU PŘIJÍMÁNY.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.877.875

dědictví pohledávky firmy v insolvenci

Odesláno: 
Otevřeno 208 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
v rámci dědického řízení jsem po otci získala pohledávku, ta vznikla tím, že mu zaměstnavatel přibližně půl roku neposílal výplaty. Poté se firma dostala do insolvence a nyní byla firma v dražbě vydražena. Chtěla bych Vás poprosit o radu, jak postupovat? Vím o nějakém formuláři pohledávka za majetkovou podstatou, ale nejsem si jistá, kam s ní. Jestli na soud, kde se to řeší nebo k insolvenčnímu správci. Když jsem mluvila s insolvenčním správcem, tak mi řekl, že se na mě žádné lhůty pro podání nevztahují, ale chtěla bych si to radši vyřešit včas, aby pak něco nepadlo na tom, že jsem něco nepodala včas.
Děkuji Vám za odpověď a hezký den
 
Dobrý den,
jelikož na bývalého zaměstnavatele Vašeho otce byl prohlášen konkurs a dispoziční oprávnění přešla na insolvenčního správce, uplatnění pohledávky doručujte k rukám insolvenčního správce.
Pohledávku (postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou dle ust. § 169 odst. 1 písm. a insolvenčního zákona) tedy uplatněte u insolvenčního správce, a to na předepsaném formuláři „Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou“, který naleznete na webu Ministerstav spravedlnosti: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR
Obecně platí, že pohledávky z titulu nevyplacených mezd se v rámci insolvenčního řízení uspokojují přednostně, ihned po samotných nákladech insolvenčního řízení.
K uplatnění pohledávky přiložte kopii dědického usnesení a jakékoliv další doklady prokazující výši zděděné pohledávky. Lhůty pro uplatnění zákonem dané nejsou (tedy lze uplatnit kdykoliv v průběhu řízení), ale obecně doporučuji uplatnění učinit co nejdříve.