Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.070.215

Exekuce - jak zjistit kde všude dlužím, jak zjistit seznam věřitelů a výše dluhů?

Odesláno: 
Otevřeno 393 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
02/2014 jsem se odstěhovala do zahraničí. Před tím než jsem odjela, snažila jsem se vyplatit co se dalo v rámci mých finančních možností. Pořád mi ale zůstaly nějaké nezaplacené závazky, už si přesně ale nepamatuji kde všude.
Za těch 5 let neplacení to už určitě narostlo. Své dluhy si chci ale splatit.
Jak zjistit kde všude dlužím a jaké částky? Můžu si někoho najmout kto se tým zabývá např. právníka, ktorí mi všechni dluhy najde?
Vím, že existují různé registry dlužníků, ale ne všechni mají evidence o všech dluzích (většinou se vedou jenom o exekucích na typech registrech).
Děkuji mockrát. Hezký večer.
 
Dobrý den, spolehlivě lze zjistit pouze to, jaké exekuce jsou proti Vám vedeny. Doporučuji Vám kontaktovat okresní (obvodní) soud v místě Vašeho bydliště, a na exekuce vedené proti Vám se informovat. O všech exekucích proti každé osobě jsou vedeny na příslušném soudě spisy. Lze také nahlédnout do Centrální evidence exekucí vedené Exekutorskou komorou ČR, zde lze nají exekuce, u nichž nastala doložka provedení exekuce a které současně nebyly skončené, tj. jen některé z exekucí, které jsou vedeny na soudu. Ohledně nevykonatelných pohledávek je situace složitější, musel abyste kontaktovat všechny případné věřitele, kterým dlužíte nebo jste dlužila, a zjistit, zda za Vámi nemají nějakou pohledávku. Pokud byste se obrátila na nějakou společnost, která by Vám slibovala nalézt Vaše věřitele, nemusela byste uspět, neboť žádná spolehlivá možnost, jak zjistit své dluhy, které nejsou v exekuci, není.
 
Dobrý den, prosím o radu za svého známého, kterému ČSSZ odbor realizace exekučních srážek z dávek důchodového pojištění Křížová 25 Praha 5, přišlo oznámení o provádění srážek z důchodu. Částku 3290 Kč. již 3x zaplatil, aniž by věděl za co. Žádného dluhu si přitom není vědom.
Obracím se proto s prozbou na Vás, zda by nešlo zjistit o co jde,
kde takovou informaci získat a jak se popř. proti neoprávněné exekuci bránit.
Na příkaz soudního exekutora JUDr. Lavička Josef ze dne 31.7.2018
Bylo uvedeno pro písemný styk K-4.10.2018-44/550 130 2136
č. j. 176 EX 01883/18-018
Oprávněný CENTAQUIS LIMITED
Děkuji zdvořile za odpověd. S pozdravem Pavel Mikšík
 
Dobrý den, pokud potřebujete zjistit původ svého dluhu, který je exekučně vymáhán, můžete se informovat u exekutora, který exekuci provádí, na osobu oprávněného, resp. jeho právního nástupce, neboť Vámi uvedená společnost bude pravděpodobně obchodník s pohledávkami, který Váš dluh od Vašeho původního věřitele koupil a nyní jej vymáhá. Původní věřitel by měl být uveden v soudním rozhodnutí (exekučním titulu). Exekuční titul je uložen rovněž na soudě, kerý exekuci nařídil. Pokud by jméno původního věřitele v soudním rozhodnutí nebylo, či pokud by současný oprávněný nabyl pohledávku za Vámi od dalšího prostředníka a původní věřitel již by v rozhodnutí nefiguroval, další postup by byl toliko přímý dotaz na povahu dluhu u současného oprávněného.