Počet stránek ve webu: 39.655

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.765.873

Vyplacení peněz dlužníkovi s exekucí - kam má odesílatel peníze poslat?

Odesláno: 
Otevřeno 132 x
3 odpovědi
 
Dobrý den.
Bývalý přítel mě zažaloval o úhradu 20.000 Kč s příslušenstvím. Soudní rozhodnutí bude s tím, abych to uhradila.
Přítel má na sebe několik exekucí. Kam to mám uhradit tak, abych neporušila zákon nebo to bude v rozsudku? Pokud bude úhrada na účet jeho právníka exekutoři na to nemohou a tudíž mu peníze jeho advokát dá do ruky.
 
Dobrý den, pokud Váš bývalý přítel zamlčí, že obdržel finanční prostředky – například pohledávku, kterou má za Vámi, porušuje zákon on, nikoliv Vy. Doporučuji Vám se řídit výroky uváděného soudního rozhondutí, pokud uhradíte dluh dle nich, svoji povinnost zcela splníte, doklad o úhradě dluhu však pečlivě uschovejte k případnému pozdějšímu prokázání splnění uvedené povinnosti.
 
Dle soudního rozhodnutí jsem uhradila 20 000, -Kč s příslušenstvím žalobci bankovním převodem na účet jeho advokáta. Žalobce má několik exekucí...je povinností jeho advokáta tyto prostředky odevzdat k uspokojení pohledávek nebo si to může advokát nechat a žalobci je odevzdat.
Dále nechápu, že pokud soud ví o žalobcovo exekucích, proč v rozsudku není že vysouzené peníze půjdou na umoření dluhů.
V rozsudku je přímo ...uhradit k rukám žalobce.
 
Dobrý den, v případě plnění dlužníku záleží na tom, zda soudní exekutor vydal exekuční příkaz přikázáním jiné peněžité pohledávky, na základě kterého by bylo nutno uhrazené peníze poskytnout do dotčené exekuce. Na tuto skutečnost můžete exekutora upozornit. Soudní řízení a rozhodnutí neřeší problematiku jiných dluhů žalobce (věřitele), toto je v kompetenci soudního exekutora.