Počet stránek ve webu: 40.337

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.245.879

Příkaz k úhradě nákladů exekuce - co znamená "povinnému není uložena další povinnost k úhradě"

Odesláno: 
Otevřeno 138 x
3 odpovědi
 
Přítelkyně obdržela od exekutora Příkaz k úhradě nákladů exekuce s vyčíslením požadované částky a větou: "III. Náklady exekutor přikazuje povinnému poukázat na účet č. 1017513931/5500 vedený u peněžního ústavu Raiffeisenbank, a. s. , variabilní symbol: 240010, nebo zaplatit hotově k rukám exekutora."
V dalším textu na konci příkazu je zahrnuta věta:
"Uvedeným příkazem k úhradě nákladů exekuce není povinnému ukládána další povinnost k jejich úhradě."
Dluh je umořován srážkou z platu zaměstnavatele přítelkyně v částce 2.000 Kč měsíčně.
Jak máme chápat Příkaz k úhradě nákladů exekuce, když v jedné větě má být požadovaná částka uhrazena a v další větě je stanoveno, že není povinnému ukládána další povinnost K úhradě?
Předem děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, jedná se o zcela obvyklý způsob uspořádání výrokové části PÚNE. Exekutor se tak „jistí“, že povinnému ve výroku přikázal uhradit mu náklady, avšak pokud jsou vymoženy jinak (např. srážkami ze mzdy), uvede v rozhodnutí, že tyto náklady uhradit nežádá, neboť jsou hrazeny jinak (nebo byly již uhrazeny). Vámi uvedený příklad je trochu nešťastně formulován, avšak význam je stejný. PÚNE je vydáno toliko deklaratorně a další úhradu nákladů přímou platbou v něm exekutor nežádá.
 
Dobrý den. Dozvěděla jsem se od soudu který mi přísluší o všech exekucich skoncenych i asi neskoncenych. V registru exekuci se uvádí jedna exekuce a u soudu jich je vedených více, prosím, jak zjistím které jsou reálné a které nereálné neboli podvodné a neexistující? Děkuji
 
Dobrý den, každá exekuce musí projít exekučním soudem, neboť ten pověřuje exekutora jejím provedením. Exekuce, které mají spisy na exekučním soudě, proběhly nebo probíhají, tj. existovaly nebo existují. Pokud jste nahlížela co Centrální evidence exekucí vedené Exekutorskou komorou ČR, mohla jste zde nají exekuce, u nichž nastala doložka provedení exekuce a které současně nebyly skončené, tj. jen některé z exekucí, které jsou vedeny na soudu. Jiné registry nejsou průkazné a mohou obsahovat chyby.